Arv och testamenten

Att själv bestämma hur din kvarlåten-skap ska användas är ett sätt att ge barn och barnbarn möjlighet att i framtiden njuta av saker som du själv uppskattat.

Väljer du att testamentera till SOF-BirdLife kommer du att stödja vårt arbete med fågelskyddsfrågor, främjandet av fågelintresset samt kunskapsupp-byggnaden kring våra fåglar.
Vill du göra SOF-BirdLife till förmånstagare i ditt testamente?
Det är inte komplicerat att skriva ett testamente. Om du behöver hjälp kan du kontakta t.ex. din bank, en jurist eller begravningsbyrå. Kom ihåg att ditt testamente måste vara undertecknat av dig. Det bör också vara bevittnat av två samtidigt närvarande personer som inte är släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta att de bevittnar ett testamente men du har ingen skyldighet att delge dem innehållet. Förvara ditt testamente tillsammans med dina andra värdehandlingar på en säker plats.

Våra grunduppgifter:
Organisation: Sveriges Ornitologiska Förening
Organisationsnummer: 802006-1126
Adress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Kontakta oss på info@birdlife.se eller på telefon 0485-444 48 om du behöver ytterligare uppgifter om oss.
 
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR