Fågelintressekommittén

BirdLifes fågelintressekommitté verkar för att marknadsföra föreningen, väcka och öka fågelintresse samt givetvis försöka få föreningen att växa medlemsmässigt.

 

Fågelintressekommittén planerar de aktiviteter som ska genomföras i föreningen årsvis. För närvarande arbetar följande personer i fågelintressekommittén:

 


Karin Forsell, BirdLife Sveriges styrelse

Anette Strand föreningschef, Öland
Staffan Müller, volontär, Vinterfåglar inpå knuten

Kent-Ove Hvass, volontär, Skövde fågelklubb och Hornborgasjön

Anders Lundquist, BirdLife Sverige

 

Verksamhetsbeskrivning för Intressekommittén


  • Kommitténs vision är att göra fågelskådning till en folkrörelse med BirdLife som dess självklara drivande kraft.
  • Kommittén arbetar med att hitta nya målgrupper och rekrytera dessa som medlemmar.
  • Kommittén arbetar med att bygga upp förutsättningar för, och rutiner kring, kontinuerlig medlemsvärvning.
  • Kommittén ska bevaka förändringar i medlemsstruktur och arbeta för att föreningen behåller en gång värvade medlemmar.
  • Kommittén ska föreslå styrelsen åtgärder för att tillvarata och effektivt utnyttja BirdLife som varumärke, inte minst i syfte att nå ut till potentiella medlemmar.
  • Kommittén ska ansvara för att förutsättningar finns för att genomföra arrangemang på lokal och regional nivå såsom Fågelskådningens Dag, EuroBirdwatch och Falsterbo Bird Show.
  • Kommittén ansvarar för genomförandet av nya arrangemang i BirdLifes regi  till exempel Vinterfåglar Inpå Knuten (den årliga fågelbordsräkningen) och arrangemang kring Trandansen i Hornborgasjön.
  • Kommittén arbetar för att skapa rutiner i samband med volontärer knutna till medlemsvärvning.
  • Kommittén ska arbeta för att göra BirdLife känt och som varande en självklar miljöorganisation för naturintresserade, allmänheten, företag och politiskt valda.
  • Kommittén ansvarar för kontaktnätet med regionala och lokala föreningar för att sprida fågelintresset.
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR