Ärendehantering

Nedan listas de ärenden (remisser, samråd m.m.) som BirdLife Sverige hanterat under den senaste tiden.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2017-12-13. Dnr: 2017-101611
Ärenderubrik: Koncessionsansökan för en 420 kV luftledning från Nybro till Hemsjö i Nybro, Emmaboda, Tingsryd, Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län.
Sista svarsdatum: 2018-03-16.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2017-12-13. Dnr: 2015-103122
Ärenderubrik: Koncessionsansökan för en 420 kV luftledning från Ekhyddan till Nybro i Oskarshamns, Mönsterås, Högsby och Nybro kommuner i Kalmar län.
Sista svarsdatum: 2018-03-16.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Brev till Regeringen från: BirdLife Sverige

Inkom: 2018-01-23. Dnr: -
Ärenderubrik: Uppföljning blyförbud
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: N2017/04233/FJRegeringskansliet (Näringsdepartementet)

Inkom: 2017-10-17. Dnr: N2017/04233/FJR
Ärenderubrik: Effektivare beredning av vissa ändringar i jaktförordningen.
Sista svarsdatum: 2018-02-15.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Skogsstyrelsen

Inkom: 2018-02-08. Dnr: 2017/1309
Ärenderubrik: Remiss av utkast till rapport "En analys av styrmedel för skogens sociala värden - regeringsuppdrag".
Sista svarsdatum: 2018-03-01.
Ansvarig: Christer Johansson. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Miljö- och energidepartementet

Inkom: 2017-10-27. Dnr: M2012/00714/Me
Ärenderubrik: Tillstånd till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbanken.
Sista svarsdatum: 2017-12-31.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet)

Inkom: 2017-06-21. Dnr: M2016/02649/Nm
Ärenderubrik: Utvärdering av förvaltningen av världsarvet Laponia.
Sista svarsdatum: 2017-10-10.
Ansvarig: SOF/DKT/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Havs- och vattenmyndigheten

Inkom: 2017-05-31. Dnr: 1565-2017
Ärenderubrik: Fiskereglering i marina skyddade områden i Hallands län.
Sista svarsdatum: 2017-07-13.
Ansvarig: DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2017-05-05. Dnr: NV-10872-11
Ärenderubrik: Förslag om bildande av nationalpark Åsnen.
Sista svarsdatum: 2017-07-03.
Ansvarig: DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Brev till Regeringen från: BirdLife Sverige

Inkom: 2017-06-15. Dnr: -
Ärenderubrik: Förbud mot blyammunition
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Skrivelse från: BirdLife Sverige

Inkom: 2016-12-14. Dnr: M2015/02273/Nm
Ärenderubrik: Föreslagna marina Natura 2000-områden.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen i Skåne

Inkom: 2017-03-27. Dnr: 511-5924-2017
Ärenderubrik: Bildande av naturreservat i södra Kattegatt.
Sista svarsdatum: 2017-06-09.
Ansvarig: DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Havs- och vattenmyndigheten

Inkom: -. Dnr: -
Ärenderubrik: Utkast till havsplanering för Bottenviken, Östersjön och Västerhavet.
Sista svarsdatum: 2017-04-30.
Ansvarig: DBN/ULG. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Överklagan från: BirdLife Sverige

Inkom: 2017-03-06. Dnr: 218-92-2017
Ärenderubrik: Tillstånd till skyddsjakt på storskarv inom Kalmar län under del av 2017
Sista svarsdatum: 2017-03-27.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Yttrande från: BirdLife Sverige

Inkom: -. Dnr: M 2857-16
Ärenderubrik: Ny ansökan om skidanläggning Örndalen/Skorvdalen.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/DKT/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2017-02-06. Dnr: NV-06593-11
Ärenderubrik: Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett.
Sista svarsdatum: 2017-03-06.
Ansvarig: SOF/ULG. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

Inkom: 2016-12-02. Dnr: M2016/00838/R
Ärenderubrik: Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen.
Sista svarsdatum: 2017-02-17.
Ansvarig: SOF/DKT/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

Inkom: 2016-11-17. Dnr: M2016/02715/R
Ärenderubrik: Remiss av promemorian Elcertifikatssystemet – vissa frågor inom kontrollstation 2017.
Sista svarsdatum: 2017-01-12.
Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2016-11-11. Dnr: NV-06688-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag till nya föreskrifter om användande av fångstredskap.
Sista svarsdatum: 2017-01-03.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenfall Eldistribution AB

Inkom: 2016-10-24. Dnr: -
Ärenderubrik: Planerad ny 140 kV-kraftledning mellan befintliga transformatorstationerna Uddebo och Tranemo i Svenljunga och Tranemo kommuner, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-11-22.
Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-10-24. Dnr: 2008-101283
Ärenderubrik: Nätkoncession för en befintlig 40 kV luftledning mellan transformatorstationer i Jämtön i Luleå kommun, och Töre i Kalix kommun, Norrbottens län.
Sista svarsdatum: 2017-01-09.
Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Stockholms läns landsting

Inkom: 2016-10-17. Dnr: FUT-2016-0227
Ärenderubrik: Nya tunnelbanans Gula linje till Arenastaden i Stockholm.
Sista svarsdatum: 2016-11-15.
Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

Inkom: 2016-10-17. Dnr: M2016/02399/Ee
Ärenderubrik: Remiss av Energimyndighetens rapport kontrollstation 2017 för elcertifikat - Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 (ER 2016:19)
Sista svarsdatum: 2016-11-25.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Stenåsa.
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-10-20. Dnr: 2008-100355
Ärenderubrik: Nätkoncession för en 50 kV luftledning med sträckningen Åsen-Tränglset-Särna-Idre By-Båthusströmmen, Älvdalens kommun i Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-12-21.
Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Beslut från: Mark- och miljööverdomstolen

Inkom: 2016-10-12. Dnr: M 3668-16
Ärenderubrik: Försiktighetsmått avseende tre vindkraftverk på fastigheterna Törnbotten 16:1 m.fl. i Mörbylånga kommun.
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Stenåsa.
Inlaga från SOF

Samråd från: Jämtkraft Elnät AB

Inkom: 2016-10-11. Dnr: -
Ärenderubrik: Med anledning av dragningen av kraftledning från vindkraftpark Björnsjöbodarna.
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: JORF. Format: Digitalt. Plats: Stenåsa.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-10-12. Dnr: 2008-100120
Ärenderubrik: Nätkoncession för två befintliga 77 kV-ledningar mellan Malvik i Ovanåkers kommun till Sunnerstaholm i Bollnäs kommun, Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-12-19.
Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Länsstyrelsen Halland

Inkom: 2016-10-12. Dnr: 511-6586-16
Ärenderubrik: Förslag på bevarandeplaner för Natura 2000-området Morups bank i Hallands län.
Sista svarsdatum: 2016-11-21.
Ansvarig: SOF/DBN/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Länsstyrelsen Halland

Inkom: 2016-10-12. Dnr: 511-6555-16
Ärenderubrik: Förslag på bevarandeplaner för Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank i Hallands län.
Sista svarsdatum: 2016-11-21.
Ansvarig: SOF/DBN/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Tanums kommun

Inkom: 2016-10-11. Dnr: -
Ärenderubrik: Planerade sjöförlagda vatten- och avloppsledningar från Fjällbacka till Kämpersvik, Tanums kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-11-08.
Ansvarig: BohOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Beslut från: Länsstyrelsen Blekinge

Inkom: 2016-10-07. Dnr: Dnr 511-3551-2015
Ärenderubrik: Förslag av Hanöbukten och Pukaviksbukten som skyddsvärda områden för tumlare i en utvidgning av Natura 2000-nätverket.
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Samråd från: Samgräv Recycling AB

Inkom: 2016-10-07. Dnr: -
Ärenderubrik: Tillstånd för en deponi i Fäxhult, Härryda kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-10-31.
Ansvarig: GOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-10-07. Dnr: 2016-102476
Ärenderubrik: Nätkoncession för två befintliga parallella 24 kV-ledningar från Österöd till Hjuvik i Torslanda, Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-12-19.
Ansvarig: GOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-10-07. Dnr: 2008-100752
Ärenderubrik: Nätkoncession för tre kraftledningar från Grycksbo till Falun i Falu kommun i Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-12-07.
Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Stockholms läns landsting

Inkom: 2016-09-30. Dnr: FUT 2016-0210
Ärenderubrik: Utbyggnad av tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station.
Sista svarsdatum: 2016-10-28.
Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-09-28. Dnr: 2013-102716
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 400 kV ledning från Lindbacka till Östansjö i Örebro, Lekeberg, Kumla och Hallsbergs kommuner, Örebro län.
Sista svarsdatum: 2016-10-26.
Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Norrköpings hamn AB

Inkom: 2016-09-28. Dnr: -
Ärenderubrik: Nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken och Sevesolagstiftningen för nuvarande och framtida hamn- och sevesoverksamhet.
Sista svarsdatum: 2016-11-01.
Ansvarig: ÖgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-09-28. Dnr: 2016-102772
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för befintliga 70 kV och 12 kV kraftledningar vid Sandarne, Söderhamns kommun i Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-11-28.
Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-09-23. Dnr: 2016-102773
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för befintlig 70 kV kraftledning mellan Ringnäs och Kinstaby, Söderhamns kommun, Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-11-23.
Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-09-14. Dnr: 2008-102272
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 70 kV luftledning mellan Höljebro och Norrala, Söderhamns kommun i Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-11-15.
Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: E.ON

Inkom: 2016-09-23. Dnr: -
Ärenderubrik: Planerad 130 KV kraftledning mellan Bredhälla och Horshaga i Uppvidinge kommun
Sista svarsdatum: 2016-10-28.
Ansvarig: KOF. Format: Papper. Plats: Stenåsa.

Samråd från: Sjöfartsverket

Inkom: 2016-09-21. Dnr: -
Ärenderubrik: Inrättande av ny farled mellan Landsort och Södertälje.
Sista svarsdatum: 2016-11-01.
Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Stenåsa.

Remiss från: Regeringskansliet/Näringsdepartementet

Inkom: 2016-09-12. Dnr: N2015-2214-sk
Ärenderubrik: Remittering av underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram.
Sista svarsdatum: 2016-11-12.
Ansvarig: SOF/CJN/ÅPE. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Beslut från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-09-22. Dnr: 2015-103881
Ärenderubrik: Beslut angående nätkoncession för linje Torpberget till Kölvallens vindkraftpark i Ljusdals kommun.
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Stenåsa.

Samråd från: E.ON

Inkom: 2016-09-20. Dnr: E/T
Ärenderubrik: Samråd med anledning av ansökan om förlängda/nya tillstånd för befintliga 130 kV kraftledningar L22 (Bandsjö-Granlo), L23 (Bandsjö-Ortviken) samt del av L12 (Korsta-Ortviken) i Sundsvalls och Timrå kommuner
Sista svarsdatum: 2016-10-28.
Ansvarig: MOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Kallelse från: Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Inkom: 2016-09-15. Dnr: M 2627-15
Ärenderubrik: Angående överklagan av Länsstyrelsens i Kalmar län beslut ang anmälan enligt miljöbalken avseende vindkraftverk på fastigheten Albrunna 29:1
Sista svarsdatum: 2016-10-04.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Kallelse från: Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Inkom: 2016-09-15. Dnr: M 2624-15
Ärenderubrik: Överklagande av Länsstyrelsens i Kalmar län beslut 2015-04-23 ang. anmälan avseende vindkraftverk på fastigheterna Degerhamn 4:83 och 4:1.
Sista svarsdatum: 2016-10-04.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Beslut från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-09-13. Dnr: 2015-103457
Ärenderubrik: Nätkoncession för linje från Falköping Norra till Marjarp i Falköpings kommun.
Sista svarsdatum: 2016-10-04.
Ansvarig: VgOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd/öppet hus från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2016-09-12. Dnr:
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd för den planerade flytten av kraftledningen utanför Hjärup i Staffanstorps kommun
Sista svarsdatum: 2016-09-27.
Ansvarig: SkOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Protokoll från: Östersunds tingsrätt

Inkom: 2016-09-09. Dnr: M 1069-16
Ärenderubrik: Dispens att utföra störningsåtgärder riktade mot skarv, Vitoren och Tvågranskär i Söderhamns kommun, nu fråga om avskrivning
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.

Föreläggande från: Svea Hovrätt Mark- o miljödomstolen

Inkom: 2016-09-06. Dnr: M 4276-16
Ärenderubrik: Gävleborgs Läns ornitologiska förening m.fl/Kölvallen Vind Ab m.fl. angående tillstånd för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk vid Kölvallen i Ljusdals kommun
Sista svarsdatum: 2016-09-19.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

Inkom: 2016-08-26. Dnr: M2016/01733/Nm
Ärenderubrik: Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan, redovisning av regeringsuppdrag.
Sista svarsdatum: 2016-11-15.
Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Direktiv från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

Inkom: 2016-09-01. Dnr: 2016:32
Ärenderubrik: Översyn av tillsyns- och sanktionssystemen enligt miljöbalken.
Sista svarsdatum: 2016-10-14.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Länsstyrelsen Blekinge

Inkom: 2016-09-01. Dnr: Dnr 511-245-2014
Ärenderubrik: Uppdatering av Blekinges bevarandeplaner för Natura 2000-områden.
Sista svarsdatum: 2016-11-16.
Ansvarig: Blekinges Ornitologiska Förening. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Kungsbacka kommun

Inkom: 2016-09-05. Dnr: -
Ärenderubrik: Översvämningsskydd längs Kungsbackaån, etapp Kolla.
Sista svarsdatum: 2016-10-17.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2016-09-05. Dnr: NV-03975-14
Ärenderubrik: Remiss av den reviderade handboken om Natura 2000 i Sverige.
Sista svarsdatum: 2016-10-07.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: HydroGIS AB

Inkom: 2016-08-29. Dnr: -
Ärenderubrik: Utbyggnad av Bovallstrand småbåtshamn.
Sista svarsdatum: 2016-09-21.
Ansvarig: BohOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska kraftnät

Inkom: 2016-08-29. Dnr: 2016/692
Ärenderubrik: Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för delar av den planerade 400 kV luftledningen mellan Nybro och Hemsjö.
Sista svarsdatum: 2016-09-25.
Ansvarig: ÖSOF. Format: Papper. Plats: Stenåsa.

Samråd från: Svenska kraftnät

Inkom: 2016-08-29. Dnr: 2016/691
Ärenderubrik: Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för delar av den planerade 400 kV luftledningen mellan Ekhyddan och Nybro.
Sista svarsdatum: 2016-09-25.
Ansvarig: ÖSOF. Format: Papper. Plats: Stenåsa.

Remiss från: Trafikverket

Inkom: 2016-08-23. Dnr: -
Ärenderubrik: Höghastighetsjärnväg Borås – Bollebygd.
Sista svarsdatum: 2016-10-03.
Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenfall

Inkom: 2016-08-19. Dnr: 2368377
Ärenderubrik: Utökning av lagringsvolym vid markförvaret för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals.
Sista svarsdatum: 2016-10-31.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Skrivelse från: Umeå Tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Inkom: 2016-08-19. Dnr: M 3094-03
Ärenderubrik: Trafikverket angående anläggande av järnvägsbro m.fl. åtgärder berörande Umeälven.
Sista svarsdatum: 2016-09-07.
Ansvarig: VOF. Format: Papper. Plats: Stenåsa.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-08-10. Dnr: 2016-102520
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för två befintliga 132 kV kraftledningar i luftledningsutförande mellan Kvillinge och MT26 Dövestad i Norrköpings kommun, Östergötlands län.
Sista svarsdatum: 2016-10-10.
Ansvarig: ÖgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Dom från: Förvaltningsrätten i Växjö

Inkom: 2016-08-08. Dnr: Mål nr 1198-16
Ärenderubrik: Skyddsjakt enligt jaktförordningen, Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-07-27. Dnr: 2016-102579
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för 130 kV luftledning mellan Korsselbränna och Dabbsjö, med avgrening till Bergvattnet, i Strömsund och Dorotea kommuner, Jämtlands och Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-09-27.
Ansvarig: JORF/VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Naturvårdsverket

Inkom: 2016-07-15. Dnr: NV-03035-14
Ärenderubrik: Kompletterande samråd från Tyskland enligt Esbokonventionen angående en fast förbindelse över Fehmarn Bält.
Sista svarsdatum: 2016-09-20.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenfall Vindkraft m.fl.

Inkom: 2016-07-06. Dnr: -
Ärenderubrik: Förnyelse av vindkraftpark Näsudden.
Sista svarsdatum: 2016-09-09.
Ansvarig: GOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-07-14. Dnr: 2016-100765
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 130 kV ledning från Falköping Norra till Tidaholm i Falköpings och Tidaholms kommuner, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-10-14.
Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-07-11. Dnr: 2015-103841
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 45 kV kraftledning i luftledningsutförande mellan MT12 Sköldinge och K990 Katrineholms Energi i Katrineholms kommun, Södermanlands län.
Sista svarsdatum: 2016-10-12.
Ansvarig: FSO. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

Inkom: 2016-07-08. Dnr: Ds 2016:25
Ärenderubrik: Promemoria om förändringar i hur miljöbedömningar ska genomföras.
Sista svarsdatum: 2016-10-11.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2016-06-02. Dnr: NV-05464-13
Ärenderubrik: Samråd enligt Esbokonventionen om vindkraftsparken Windanker i Tysklands ekonomiska zon nordost om Rügen.
Sista svarsdatum: 2016-07-06.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Kungörelse från: Umeå Tingsrätt

Inkom: 2016-07-06. Dnr: M 942-16
Ärenderubrik: Kungörelse angående överklagat beslut om tillstånd att anlägga och driva upp till 442 vindkraftverk inom Etapp 3 i Markbygden, Piteå kommun.
Sista svarsdatum: 2016-08-31.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Beslut från: Svea Hovrätt

Inkom: 2016-07-04. Dnr: M 4276-16
Ärenderubrik: Tillstånd för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk vid Kölvallen i Ljusdals kommun; nu fråga om prövningstillstånd.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-07-01. Dnr: 2008-100413
Ärenderubrik: Nätkoncession för en 20 kV ledning från Lettens kraftstation till gräns för Torsby kommun, Värmlands län.
Sista svarsdatum: 2016-09-30.
Ansvarig: WOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Regeringsbeslut från: Regeringen

Inkom: 2016-06-28. Dnr: M2016/01646/Nm
Ärenderubrik: Ändring av uppdrag till Länsstyrelsen i Blekinge län om redovisning av skyddsarbete med Sveriges Natura 2000-områden.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: Blekinges Ornitologiska Förening. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Skogsstyrelsen

Inkom: 2016-06-22. Dnr: 2016/307
Ärenderubrik: Nulägesbeskrivning av arbetet med nyckelbiotoper.
Sista svarsdatum: 2016-08-17.
Ansvarig: SOF/CJN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-06-10. Dnr: 2008-105958
Ärenderubrik: Nätkoncession för en 130 kV kraftledning mellan Sege och Hörby i Burlöv, Staffanstorp, Lund, Eslöv, Höör och Hörby kommuner i Skåne län.
Sista svarsdatum: 2016-09-12.
Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Länsstyrelsen Blekinge

Inkom: 2016-06-16. Dnr: Dnr 511-3551-2015
Ärenderubrik: Samråd kring förslag på nya Natura 2000-områden för tumlare.
Sista svarsdatum: 2016-09-16.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

Inkom: 2016-06-16. Dnr: M2015/04292/Nm
Ärenderubrik: Förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott samt remiss av EU:s handlingsplan mot illegal handel.
Sista svarsdatum: 2016-09-15.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-05-31. Dnr: 2015-103926
Ärenderubrik: Nätkoncession för fyra 130 kV luftledningar vid station Simpevarp i Oskarshamns kommun, Kalmar län.
Sista svarsdatum: 2016-09-01.
Ansvarig: ÖSOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-05-30. Dnr: 2015-103474
Ärenderubrik: Nätkoncession för 130 kV ledning från Lärje till Marieholm i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-08-30.
Ansvarig: GOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Synpunkter jakt på allmänt vatten från: SOF

Inkom: 2016-06-27. Dnr: -
Ärenderubrik: Inlaga till Naturvårdsverket med synpunkter på jakt på allmänt vatten
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Samråd från: Vattenfall

Inkom: 2016-06-22. Dnr:
Ärenderubrik: Förnyelse av nätkoncession för linje 714Uz, 130 kV luftledning mellan Yttersjön och Vännäs.
Sista svarsdatum: 2016-08-15.
Ansvarig: VOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenfall

Inkom: 2016-06-22. Dnr:
Ärenderubrik: Förnyelse av nätkoncession för linje 3450Ao, 40 kV luftledning Leringsforsen - Torpshammar
Sista svarsdatum: 2016-08-16.
Ansvarig: MOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Föreläggande från: Mark- och miljödomstolen

Inkom: 2016-06-01. Dnr: M 1069-16
Ärenderubrik: Angående dispens att utföra störningsåtgärder riktade mot skarv, Vitoren och Tvågranskär i Söderhamns kommun.
Sista svarsdatum: 2016-06-15.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Kompletterande samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2016-05-25. Dnr: 2016/691
Ärenderubrik: Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för delar av den planerade 400 kV luftledningen mellan Ekhyddan och Nybro.
Sista svarsdatum: 2016-06-17.
Ansvarig: ÖSOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Kompletterande samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2016-05-25. Dnr: 2016/692
Ärenderubrik: Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för delar av den planerade 400 kV luftledningen mellan Nybro och Hemsjö.
Sista svarsdatum: 2016-06-17.
Ansvarig: ÖSOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Beslut från: Trafikverket

Inkom: 2016-05-25. Dnr: TRV 2015/38135
Ärenderubrik: Beslut angående fastställd arbetsplan för ombyggnad av väg E45, delen Ånimskog-Åmål, etapp 2 Tösse-Åmål i Åmåls kommun.
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: Dalslands OF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: e.on

Inkom: 2016-05-23. Dnr:
Ärenderubrik: Angående ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Knäsjöberget/Sörlidberget-Källsjön i Sollefteå och Kramfors kommuner.
Sista svarsdatum: 2016-07-01.
Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: e.on

Inkom: 2016-05-23. Dnr:
Ärenderubrik: Angående ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Vitberget-Knäsjöberget/Sörlidberget i Kramfors kommun i Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-07-01.
Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: e.on

Inkom: 2016-05-23. Dnr:
Ärenderubrik: Angående ansökan om tillstånd att uppföra och driva en dubbel 130 kV kraftledning på sträckan Källsjön-Nässe i Sollefteå kommun i Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-07-01.
Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2016-05-18. Dnr: 2013/162
Ärenderubrik: Samråd avseende 400 kV elnätsförbindelse Örby-Snösätra
Sista svarsdatum: 2016-07-01.
Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-05-17. Dnr: 2009-100435
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) avseende en 130 kV luftledning mellan Falkenberg N – Falkenberg S i Falkenbergs kommun i Hallands län.
Sista svarsdatum: 2016-08-18.
Ansvarig: HallOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-05-16. Dnr: 2016-102087
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) avseende en befintlig 132 kV kraftledning i luftledningsutförande vid fördelningsstation BT34 Älberg i Hallsbergs kommun, Örebro län.
Sista svarsdatum: 2016-08-19.
Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-05-17. Dnr: 2016-102088
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd (nätkoncession) avseende en 132 kV luftledning mellan stationerna BT39 Linde och Koverboda i Lindesbergs kommun, Örebro län.
Sista svarsdatum: 2016-08-18.
Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Länsstyrelsen i Hallands län

Inkom: 2016-05-16. Dnr: 511-3070-16
Ärenderubrik: Förslag till beslut om gränser för strandskydd i Kungsbacka kommun
Sista svarsdatum: 2016-07-08.
Ansvarig: HOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Norrköpings kommun

Inkom: 2016-05-16. Dnr: -
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd för vattenverksamhet i samband med utbyggnad av Pampushamnen, Norrköping.
Sista svarsdatum: 2016-07-31.
Ansvarig: ÖgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenfall AB

Inkom: 2016-05-11. Dnr: -
Ärenderubrik: Samråd om ny 130 kV ledning Slottstorp-Spillersboda, Norrtälje kommun
Sista svarsdatum: 2016-06-23.
Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

föreläggande från: Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt

Inkom: 20160506. Dnr: M3094-03
Ärenderubrik: Föreläggande att inkomma med yttrande över anläggande av järnvägsbro m.fl. åtgärder berörande Umeälven
Sista svarsdatum: 20160523.
Ansvarig: . Format: Papper. Plats: .

Samråd från: Svenska kraftnät

Inkom: 2016-05-05. Dnr:
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd angående planerad luftledning för 400 kV mellan stationerna Snösätra i Stockholms stad och Ekudden i Huddinge kommun.
Sista svarsdatum: 2016-08-18.
Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Protokoll beslut från: Mark- och miljödomstolen, Östersunds TR

Inkom: 2016-05-05. Dnr: Mål nr M1069-16
Ärenderubrik: Beslut av länsstyrelsen i Gävleborgs län om tillstånd till att utföra störningsåtgärder riktade mot skarv.
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2016-05-05. Dnr:
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd angående planerad 220 kV luftledning mellan befintlig ledning mot Nacka och transformatorstationen i Högdalen i Stockholms stad.
Sista svarsdatum: 2016-08-18.
Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2016-04-26. Dnr: 2014/2134
Ärenderubrik: Kompletterande samråd gällande ledningsåtgärder för 400 kV-ledning Grundfors-Storfinnforsen inom projektet för ny 400 kV-kraftledning Långbjörn-Storfinnforsen, Sollefteå kommun.
Sista svarsdatum: 2016-06-03.
Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: E.on

Inkom: 2016-05-02. Dnr:
Ärenderubrik: Anmälan om samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om förlängda/nya tillstånd för befintliga 130 kV kraftledningar Bandsjö-Granlo och Bandsjö_Ortviken i Sundsvalls och Timrå kommuner.
Sista svarsdatum: 20160610.
Ansvarig: MOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-05-02. Dnr: 2016-101607
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 132 kV kraftledning i luftledningsutförande mellan Tidaholm och Gimmene i Tidaholms kommun i Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-06-30.
Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-04-29. Dnr: 2016-101954
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för ny 40 kV kraftledning i luft- och markledningsutförande mellan Orust och Edshultshall i Orust kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-06-30.
Ansvarig: GOF/BohOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-04-27. Dnr: 2015-100824
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en ny 150 kV kraftledning i luftledningsutförande mellan anslutningspunkt vid Baksjöberg och anslutningspunkt vid Kalvkullen i Åsele kommun i Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-06-27.
Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Länsstyrelsen Gotland och Kalmar

Inkom: 2016-04-25. Dnr: 511-3419-15 och 511-3380-14
Ärenderubrik: Samråd kring förslag till utvidgning av Natura 2000-områdena Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken med viktiga områden för tumlare.
Sista svarsdatum: 2016-06-07.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-04-25. Dnr: 2015-103881
Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 145 kV markkabel till Kölvallens vindkraftpark i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-06-28.
Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Beslut från: Förvaltningsrätten i Växjö

Inkom: 2016-04-21. Dnr: 1198-16
Ärenderubrik: Skyddsjakt på havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås på angivna områden vid Skärsjön i Markaryds kommun.
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.

Missiv från: Länsstyrelsen Halland

Inkom: 2016-04-21. Dnr: 511-6303-15
Ärenderubrik: Länsstyrelsen har tagit fram förslag på ändringar i Natura 2000-nätverket med anledning av att EU bedömt att det finns för få områden för tumlare. Förslaget innebär i korthet förändringar i tre befintliga Natura 2000-områden.
Sista svarsdatum: 2016-06-01.
Ansvarig: HOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Överklagande från: SOF

Inkom: 2016-04-22. Dnr: M 4082-15
Ärenderubrik: örsiktighetsmått avseende tre vindkraftverk vid Törnbotten, Mörbylånga kommun, Kalmar län.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Beslut från: Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Inkom: 2016-04-14. Dnr: M 4082-15
Ärenderubrik: Försiktighetsmått avseende tre vindkraftverk vid Törnbotten, Mörbylånga kommun, Kalmar län.
Sista svarsdatum: 2016-05-04.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: DBN.

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

Inkom: 2016-04-19. Dnr: M2016/01030/R
Ärenderubrik: Förslag från NV till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter.
Sista svarsdatum: 2016-07-29.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-04-20. Dnr: 2015-103911/12/13/14 och 15
Ärenderubrik: Ansökan från Svenska kraftnät om nätkoncession för fem kraftledningar i Sollefteå kommun.
Sista svarsdatum: 2016-06-27.
Ansvarig: ÅOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-04-15. Dnr: 2016-100069
Ärenderubrik: 50 kV luftledning vid Idre fjäll i Älvdalens kommun, Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-06-13.
Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-04-18. Dnr: 2016-101932
Ärenderubrik: 40 kV luftledning vid nytt verksamhetsområde sydväst om Bälinge i Alingsås kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-06-20.
Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Kulturdepartementet

Inkom: 2016-04-14. Dnr: Ku2016/00504/D
Ärenderubrik: Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)
Sista svarsdatum: 2016-07-13.
Ansvarig: -. Format: Papper. Plats: Stenåsa.

Beslut från: Länsstyrelsen Norrbotten

Inkom: 2016-03-22. Dnr: 551-8631-14
Ärenderubrik: Tillstånd för Markbygden etapp 3
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Arkiv.
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-04-13. Dnr: 2008-100302
Ärenderubrik: 50 kV luftledning mellan Degerhamn och Degerhamn C inom Mörbylånga kommun i Kalmar län.
Sista svarsdatum: 2016-06-14.
Ansvarig: ÖOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Trafikverket

Inkom: 2016-04-13. Dnr: TRV 2015/71169
Ärenderubrik: Tvärförbindelse Södertörn i Huddinge, Botkyrka och Haninge kommun, Stockholms län.
Sista svarsdatum: 2016-05-02.
Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska kraftnät

Inkom: 2016-04-12. Dnr: 2016/274
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd gällande ombyggnation av Midskog stamnätsstation och ledningar kring stationen, i Ragunda och Östersunds kommuner, Jämtlands län.
Sista svarsdatum: 2016-05-27.
Ansvarig: JORF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Beslut från: Naturvårdsverket

Inkom: 2016-04-12. Dnr: NV-03036-16
Ärenderubrik: Inhibition av del av beslut gällande skyddsjakt på storskarv i Kalmar län
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Samråd från: Stockholms läns landsting

Inkom: 2016-04-11. Dnr: TRN 2016-0047
Ärenderubrik: Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050
Sista svarsdatum: 2016-09-30.
Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Yttrande från: SOF

Inkom: 2016-03-24. Dnr: 2016/554
Ärenderubrik: Förslag till uppdatering av bilaga 4 till föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Yttrande från: SOF

Inkom: 2016-01-28. Dnr: N2015/05179/FJR
Ärenderubrik: Naturvårdsverkets strategi för svensk viltförvaltning
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Yttrande från: SOF

Inkom: 2016-02-11. Dnr: N2015/08441/RS
Ärenderubrik: Ändring i rennäringsförordningen angående ripjakt
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Överklagande från: SOF

Inkom: 2016-04-05. Dnr: 2016/62.434
Ärenderubrik: Skyddsjakt på havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås vid Skärsjön och Skärsjövallen i Markaryds kommun
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Överklagande från: SOF

Inkom: 2016-04-06. Dnr: 218-889-2016
Ärenderubrik: Överklagande av beslut från Lst angående skyddsjakt på storskarv i Blekinge län
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Överklagande från: SOF

Inkom: 2016-03-24. Dnr: 218-1464-16
Ärenderubrik: Överklagande av beslut från Lst Kalmar angående skyddsjakt på storskarv i Kalmar läns bräckvattenområde
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-04-11. Dnr: 2015-103901
Ärenderubrik: 132 kV kraftledning i mark- och luftledningsutförande mellan Rödene vindkraftpark och transformatorstationen OT51 samt ansökan om nätkoncession för linje för ombyggnation för del av 40 kV kraftledning i markkabelutföranden mellan Nolhaga allé och Rosenlund i Alingsåskommun i Västra Götalands län
Sista svarsdatum: 2016-06-13.
Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-04-07. Dnr: 2008-100231
Ärenderubrik: Nätkoncession för en 20 kV kraftledning mellan Vigelsjö och Klemensboda i Norrtälje kommun, Stockholms län
Sista svarsdatum: 2016-06-09.
Ansvarig: UOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-04-07. Dnr: 2013-102717
Ärenderubrik: Nätkoncession för en 40 kV ledning från Tibro till Sventorp i Tibro och Skövde kommuner, Västra Götalands län
Sista svarsdatum: 2016-06-08.
Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-04-08. Dnr: 2008-105564
Ärenderubrik: Nätkoncession för en luftledning (50 kV) mellan Alvesta och Moheda i Alvesta kommun, Kronobergs län
Sista svarsdatum: 2016-06-10.
Ansvarig: KOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Beslut från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-04-05. Dnr: 2009-100442
Ärenderubrik: Nätkoncession för två luftledningar (40 kV) vid Kinnared i Hylte kommun, Hallands län
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: . Format: Digitalt. Plats: .

Beslut från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-04-05. Dnr: 2009-100440
Ärenderubrik: Nätkoncession för en luftledning (130 kV) vid Getinge i Halmstads kommun, Hallands län
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Enkät från: Skogsstyrelsen

Inkom: 2016-03-31. Dnr: -
Ärenderubrik: Enkät om nyckelbiotoper
Sista svarsdatum: 2016-04-29.
Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Mannheimer Swartling

Inkom: 2016-03-18. Dnr: M2012/714/Me
Ärenderubrik: Kompletterande samråd i anledning av E.ON Wind Sweden AB:s ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbanken.
Sista svarsdatum: 2016-04-15.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-03-31. Dnr: 2014-102013
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje) avseende en befintlig 130 kV ledning från Bossgård till Råberga i Linköpings kommun, Östergötlands län.
Sista svarsdatum: 2016-06-03.
Ansvarig: ÖgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-03-30. Dnr: 2008-102869
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser 130 kV ledning från Granlo till Ortviken i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-05-30.
Ansvarig: MOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-03-23. Dnr: 2015-103457
Ärenderubrik: Ansökan om hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en 130 kV luftledning mellan Falköping Norra och avgreningspunkt Majarp i Falköpings kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-04-13.
Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-03-23. Dnr: 2015-102720
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje) avseende en 50 Kv luftledning Lomberg – Grängesberg i Ludvika kommun i Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-05-24.
Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-03-22. Dnr: 2015-103511
Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 36 kV markkabel/luftledning mellan befintlig transformatorstation i Södra Backa i Borlänge till planerad vindkraftpark vid Orrberget, Borlänge och Ludvika kommuner, Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-05-23.
Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Näringsdepartementet

Inkom: 2016-03-22. Dnr: N2016/02157/RS
Ärenderubrik: Promemoria om specialforum för överklagande av vissa jaktbeslut
Sista svarsdatum: 2016-04-20.
Ansvarig: -. Format: Papper. Plats: -.

Underrättelse från: Mark- och miljödomstolen

Inkom: 2016-03-24. Dnr: M 9024-15
Ärenderubrik: SOF vs Eolus Vind AB angående förlängning av igångsättningstid för ianspråktagande av tillstånd till vindkraftverk Tindered, Västerviks kommun.
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Näringsdepartementet

Inkom: 2016-03-22. Dnr: N2016/02157/RS
Ärenderubrik: Promemoria om specialforum för överklagande av vissa jaktbeslut
Sista svarsdatum: 2016-04-20.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Degerfors kommun

Inkom: 2016-03-17. Dnr: -
Ärenderubrik: Förslag till ny översiktsplan för Degerfors kommun
Sista svarsdatum: 2016-05-31.
Ansvarig: WOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-03-10. Dnr: 2015-103149
Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 140 kV kraftledning i markkabel och luftledningsutförande mellan Färlev och Tossene samt ombyggnation av två 40 kV luftledningar i Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-05-16.
Ansvarig: BohOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: E.ON

Inkom: 2016-03-05. Dnr:
Ärenderubrik: Anmälan om samråd med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Knäsjöberget/Sörlidberget-Källsjön i Sollefteå och Kramfors kommun
Sista svarsdatum: 2016-04-15.
Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: E.ON

Inkom: 2016-03-05. Dnr:
Ärenderubrik: Anmälan om samråd med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Källsjön-Nässe i Sollefteå kommun
Sista svarsdatum: 2016-04-15.
Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: E.ON

Inkom: 2016-03-05. Dnr:
Ärenderubrik: Anmälan om samråd med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Vitberget-Knäsjöberget/Sörlidberget i Kramfors kommun
Sista svarsdatum: 2016-04-15.
Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: E.ON

Inkom: 2016-03-05. Dnr:
Ärenderubrik: Anmälan om samråd med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Storhöjden-Källsjön i Sollefteå och Kramfors kommuner
Sista svarsdatum: 2016-04-15.
Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-03-07. Dnr:
Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 130 kV luftledning för vindkraftanslutning mellan Hästkullen Norra och Jenåsen via Hästkullen Södra i Sundsvalls, Timrå och Härnösands kommuner, Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-05-10.
Ansvarig: MOF/ÅOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-03-08. Dnr: 2015-103922
Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 220 kV ledning från Rätan stamstation till de planerade vindkraftparkerna i Nordkölen, Länsterhöjden, Storflötten, Jämtlands och Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-05-09.
Ansvarig: JORF/VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-03-02. Dnr: 2015-103448
Ärenderubrik: Ansökan avser en 145 kV luftledning mellan Torpberget och Hembergets vindkraftpark i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-04-22.
Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-03-02. Dnr: 2015-103447
Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 36 kV markledning mellan Skaftåsens och Tandsjös vindkraftparker i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-04-22.
Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-03-02. Dnr: 2015-102715
Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 145 kV luftledning mellan Torpberget och Skaftåsen vindkraftpark i Ljusdals kommun, Gävleborgs län och i Härjedalens kommun, Jämtlands län.
Sista svarsdatum: 2016-04-22.
Ansvarig: JORF/GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Skogsstyrelsen

Inkom: 2016-02-19. Dnr: 2016/554
Ärenderubrik: Remiss av förslag på uppdatering av bilaga 4 till föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen
Sista svarsdatum: 2016-03-25.
Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-15. Dnr: 2015-103890
Ärenderubrik: Tillstånd avseende en ny 170 kV luftledning mellan en anslutningspunkt väst om vindkraftspark Blisterliden och vindkraftsparken Högaliden 2 i Skellefteå och Robertsfors kommuner, Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-04-18.
Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-29. Dnr: 2016-100093
Ärenderubrik: Ansökan om prövning av förlängning av nätkoncession för en befintlig 50 kV starkströmsledning mellan Skamsberget och Storbyn, Dala-Järna i Vansbro kommun, Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-05-02.
Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-29. Dnr: 2016-100092
Ärenderubrik: Ansökan om prövning av förlängning av nätkoncession för linje avseende en befintlig 50 kV starkströmsledning mellan Hunnflen och Äppelbo ställverk i Vansbro kommun.
Sista svarsdatum: 2016-05-02.
Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-29. Dnr: 2016-100095
Ärenderubrik: Ansökan om prövning av förlängning av nätkoncession för en befintlig 50 kV starkströmsledning mellan Malungs ställverk och Malungs Elverk samt avgrening till Mobyns ställverk i Malungs-Sälens kommun, Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-05-02.
Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-29. Dnr: 2016-100096
Ärenderubrik: Ansökan om prövning av förlängning av nätkoncession för en befintlig 50 kV starkströmsledning mellan Mockfjärds kraftstation och Mockfjärds ställverk i Gagnef kommun, Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-05-02.
Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-09. Dnr: 2015-103051
Ärenderubrik: Tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning avseende en 45 kV luftledning i befintlig ledningsgata mellan Bonäset och Öjebyn i Piteå kommun, Norrbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-04-11.
Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-11. Dnr: 2015-103838
Ärenderubrik: Tillstånd att bygga och använda en kraftledning avseende en ny 170 kV luftledning mellan station Krångfors och vindkraftspark Blisterliden med anslutning till vindkraftspark Ljusvattnet och Blåbergsliden i Skellefteå kommun, Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-04-18.
Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-11. Dnr: 2015-103891
Ärenderubrik: Tillstånd att bygga och använda en kraftledning avseende en ny 170 kV luftledning mellan en anslutningspunkt väst om vindkraftspark Högaliden 2 och vindkraftsparken Högaliden i Skellefteå och Umeå kommuner, Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-04-18.
Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-11. Dnr: 2015-103892
Ärenderubrik: Tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje) avseende en ny 170 kV luftledning mellan en anslutningspunkt väst om vindkraftspark Högaliden och vindkraftsparken Botsmark i Umeå kommun, Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-04-18.
Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-09. Dnr: 2009-101386
Ärenderubrik: Ansökan om att fortsätta använda befintlig kraftledning. Ansökan avser 40kV luftledning mellan Mäland och Klockestrand i Kramfors.
Sista svarsdatum: 2016-04-11.
Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-09. Dnr: 2014-101938
Ärenderubrik: Ansökan om fortsatt tillstånd att använda befintlig kraftledning. Ansökan avser en 220 kV luftledning från Örby till Högdalen. Ansökan avser användning i ytterligare 15 år
Sista svarsdatum: 2016-04-11.
Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-05. Dnr: 2015-102416
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession avseende en befintlig 50 kV luftledning, Lomberg – Morgårdshammar i Ludvika och Smedjebackens kommuner i Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-04-06.
Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-03. Dnr: 2015-103508
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession avseende en 220 kV ledning från Ödmården till Grönviken i Söderhamns, Gävle och Ockelbo kommuner, Gävleborgs län.
Sista svarsdatum: 2016-04-05.
Ansvarig: GLOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-08. Dnr: 2008-102792
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 10 kV från Fåglum till Bajaregården i Essunga kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2016-04-11.
Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-02. Dnr: 2015-102721
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession avseende en befintlig 50 kV luftledning och markkabel, Magnetgärdet – Östanbo – Blötberget i Ludvika kommun i Dalarnas län.
Sista svarsdatum: 2016-04-04.
Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-01-29. Dnr: 2008-105910
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 130 kV kraftledning mellan Ivö och Nymölla i Bromölla kommun, Skåne län.
Sista svarsdatum: 2016-03-31.
Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-01-31. Dnr: 2008-102144
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 45 kV luftledning mellan Bonäset – Pitholm i Piteå kommun, Norrbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-03-31.
Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-02-05. Dnr: 2015-100067
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 45 kV luftledning i befintlig ledningsgatan mellan Pitholm och Hortlax, inkl avgrening Jävre, i Piteå kommun, Norrbottens län.
Sista svarsdatum: 2016-04-08.
Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Ljungby Energinät AB

Inkom: 2016-01-29. Dnr: -
Ärenderubrik: Planerad flytt/ombyggnation av kraftledning väster om Ljungby
Sista svarsdatum: 2016-02-15.
Ansvarig: KOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Sammanträdesprotokoll från: Västerviks kommun, Miljö- och byggnads

Inkom: 2016-02-01. Dnr: 2014-591, 2014-414
Ärenderubrik: Ottinge 1:1 - begäran till Länsstyrelsen i ärende rörande lagakraftvunnet tillstånd att uppföra och driva 4 vindkraftverk.
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-01-26. Dnr: 2009-100227
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende flera 130 kV ledningar mellan Karlstad och Borgvik i Karlstad och Grums kommuner, Värmlands län.
Sista svarsdatum: 2016-03-29.
Ansvarig: WOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-01-26. Dnr: 2009-101382
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 40 kV ledning mellan Hammars transformatorstation och Västhammar i Kramfors kommun i Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-03-30.
Ansvarig: ÅOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-01-27. Dnr: 2009-101383
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 40 kV luftledning mellan Näs transformatorstation och avgreningen till Näs, Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-03-30.
Ansvarig: ÅOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-01-27. Dnr: 2015-103371
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession gällande en 130 kV luftledning från Midskogs kraftstation i Ragunda kommun till Verksmons industriområde i Östersunds kommun, Jämtlands län.
Sista svarsdatum: 2016-03-29.
Ansvarig: JORF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenfall Eldistribution AB

Inkom: 2016-10-26. Dnr: -
Ärenderubrik: Planerad 130 kV ledning till Älvnäs, Ekerö kommun, Stockholms län
Sista svarsdatum: 2016-03-11.
Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samrådsredogörelse från: Svenska kraftnät

Inkom: 2016-01-25. Dnr: 2012/1167
Ärenderubrik: Redogörelse för sambyggnadssträckan Skogssäter, Trollhättans kommun, och Stenkullen, Lerums kommun.
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: GOF. Format: Papper. Plats: -.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-01-22. Dnr: 2014-102268
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession . Ansökan avser en ny 130 kV luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden Hästkullen södra, Härnösands kommun i Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-03-21.
Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: -.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-01-21. Dnr: 2015-103316
Ärenderubrik: Tillstånd för byggande och användande av en 130 kV luftledning mellan Hageskruv och Nybro i Uppvidinge och Nybro kommuner, Kronobergs och Kalmar län
Sista svarsdatum: 2016-03-23.
Ansvarig: ÖSOF/KOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2016-01-21. Dnr: NV-02594-15
Ärenderubrik: Remiss av havsplan från Lettland, samråd enligt Esbokonventionens protokoll
Sista svarsdatum: 2016-02-24.
Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-01-20. Dnr: 2008-100229
Ärenderubrik: Tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje) avseende tre 20 kV ledningar från Vigelsjö via Norrtälje södra till Östhamra i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Sista svarsdatum: 2016-03-21.
Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-01-17. Dnr: 2015-103458
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd att bygga och använda en 130 kV luftledning och en 40 kV mark- och luftledning vid BillerudKorsnäs AB:s pappersbruk i Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län.
Sista svarsdatum: 2016-03-18.
Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2016-01-19. Dnr: NV-08573-15
Ärenderubrik: Gemensamma riktlinjer för artskydd i skogen
Sista svarsdatum: 2016-02-29.
Ansvarig: SOF/AWM/ULT. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-01-13. Dnr: 2014-101972
Ärenderubrik: Ny 130 kV luftledning för vindkraftanslutning mellan Stockåsbodarna och Nylandsbergen samt mellan Nylandsbergen och Nysäter i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2016-03-15.
Ansvarig: MOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2016-01-12. Dnr: 2015-103609
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncessionavser en ny 137 kV kraftledning i luft- och markkabelutförande mellan Forsbyboda i Lindesbergs kommun, Örebro län och transformatorstation YT34 Kolsva i Köpings kommun i Västmanlands län.
Sista svarsdatum: 2016-03-14.
Ansvarig: VOF/NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Beslut från: Nacka Tingsrätt

Inkom: 2015-12-22. Dnr: M 3337-15
Ärenderubrik: Tillstånd för NCC till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet på fastigheterna Upplands-Bro Toresta 4:1 Håbo Spånga 1:9.
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Begäran om yttrande från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2015-12-20. Dnr: 2009-100440
Ärenderubrik: E.ON har hos Ei ansökt om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning. Ansökan avser en delsträcka av 130 kV luftledning Falkenberg S-Harplinge i Halmstads kommun.
Sista svarsdatum: 2016-02-19.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: ÅF, Industry AB

Inkom: 2015-12-22. Dnr: -
Ärenderubrik: Ombyggnation av befintlig 130 kV kraftledning, L126, på sträckan mellan Utansjö och Murberget i Härnösands kommun.
Sista svarsdatum: 2016-02-01.
Ansvarig: ÅOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2015-12-21. Dnr: NV-1 1759-11
Ärenderubrik: Remiss av förslag till förändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark.
Sista svarsdatum: 2016-02-16.
Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Naturvårdsverket

Inkom: 2015-12-22. Dnr: NV-06762-12
Ärenderubrik: Samråd om framtagen miljökonsekvensbeskrvning för en dansk vindkraftspark på Kriegers flak.
Sista svarsdatum: 2016-02-03.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2015-12-15. Dnr: 2009-100442
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession, avser en 40 kV kraftledning på en delsträcka vid Kinnared i Hylte kommun i Hallands län.
Sista svarsdatum: 2016-02-29.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska kraftnät

Inkom: 2015-12-16. Dnr: 2014/1120
Ärenderubrik: Information om samråd enligt miljöbalken 6:4 för planerad 400kV-luftledning Ekhyddan - Nybro
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: ÖSOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska kraftnät

Inkom: 2015-12-16. Dnr: 2014/1122
Ärenderubrik: Information om samråd enligt miljöbalken 6:4 för planerad 400Kv-luftledning Nybro-Hemsjö
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: ÖSOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Beslut från: Länsstyrelsen Örebro län

Inkom: 2015-12-15. Dnr: 551-3994-2014
Ärenderubrik: Tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Frykdalshöjden, Sunne kommun
Sista svarsdatum: 2016-01-15.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Underrättelse från: Nacka tingsrätt

Inkom: 2015-12-15. Dnr: M 6156-15
Ärenderubrik: Tillstånd för uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Kölvallen, Ljusdals kommun
Sista svarsdatum: 2016-01-26.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2015-12-10. Dnr: 2008-105163
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession för sträckan Sege Lomma.
Sista svarsdatum: 2016-02-29.
Ansvarig: SkOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Näringsdepartementet

Inkom: 2015-11-01. Dnr: N2015/05179/FJR
Ärenderubrik: Redovisning av regeringsuppdrag om strategi för svensk viltförvaltning
Sista svarsdatum: 2016-01-31.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Beslut från: Mark- och miljödomstolen

Inkom: 2015-12-09. Dnr: M 6960-14
Ärenderubrik: Mark- och miljödomstolen avslår Rädda Hallandskustens begäran om att inhämta förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Näringsdepartementet

Inkom: 2015-12-07. Dnr: N2015/08441/RS
Ärenderubrik: Promemoria angående ändring i rennäringsförordningen (1993:384).
Sista svarsdatum: 2016-02-15.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

Inkom: 2015-12-04. Dnr: 2008-100230
Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession, avser ledningar mellan Vigelsjö och Norrtälje samt mellan Vigelsjö och Aspsund i Norrtälje kommun.
Sista svarsdatum: 2016-02-01.
Ansvarig: UOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

beslut från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2015-12-03. Dnr: 2012/1167
Ärenderubrik: Beslut om sträckningsalternativ i området kring Ryd (Skogssäter-Stenkullen)
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: VgOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Beslut från: Naturvårdsverket

Inkom: 2015-11-27. Dnr: NV-05525-13
Ärenderubrik: Beslut av havsplan från Litauen
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/ULG. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

Inkom: 2015-11-24. Dnr: M2015/03820/Ee
Ärenderubrik: Promemorian En samlad torvprövning (Ds 2015:54)
Sista svarsdatum: 2016-02-15.
Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2015-11-17. Dnr: 2014/2134
Ärenderubrik: Samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ny 400 kV-ledning Långbjörn-Storfinnforsen, Sollefteå kommun, Västernorrlands län
Sista svarsdatum: 2016-01-15.
Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenfall

Inkom: 2015-10-22. Dnr: -
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd om ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk enligt 6 kap 4§ miljöbalken.
Sista svarsdatum: 2016-01-31.
Ansvarig: . Format: Digitalt. Plats: .

Underrättelse från: Länsstyrelsen Norrbotten

Inkom: 2015-11-16. Dnr: 551-8631-14
Ärenderubrik: Underrättelse om ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att etablera vindkraft inom etapp 3 Markbygden. Piteå kommun.
Sista svarsdatum: 2015-12-11.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Samråd från: Havs- och vattenmyndigheten

Inkom: 2015-10-02. Dnr: 3779-14
Ärenderubrik: Den 1 september 2014 infördes en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; för bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ska omfatta territorialhavet och svensk ekonomisk zon, Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig för att ta fram förslag till planer.
Sista svarsdatum: 2016-03-01.
Ansvarig: -. Format: Papper. Plats: -.

Samråd från: Jämtkraft

Inkom: 2015-10-05. Dnr: E/T
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med anledning av ansökan om linjekoncession för planerad kraftledning från de tre planerade parkerna Nordkölen, Länsterhöjden och Storflötten.
Sista svarsdatum: 2015-11-02.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Underrättelse från: Växjö Tingsrätt

Inkom: 2015-09-23. Dnr: 551-5604-12
Ärenderubrik: Överklagande av Länsstyrelsen i Kalmar län beslut 2015-03-05 ang tillstånd till gruppstation med vindkraftverk på fastigheten Lervik 1:1 m.fl. Västerviks kommun
Sista svarsdatum: E/T.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Inkom: 2015-09-09. Dnr: 258-4242-2015
Ärenderubrik: Begäran om fartbegränsning i Munksjön, Jönköpings kommun.
Sista svarsdatum: 2015-10-26.
Ansvarig: JFK. Format: Papper. Plats: Skickad.

Regeringsbeslut från: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för miljö

Inkom: 2015-09-04. Dnr: M2015/1508/Nm
Ärenderubrik: Förslag till nya områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
Sista svarsdatum: ej tillämpligt.
Ansvarig: SOF/DKT. Format: Papper. Plats: Skickad.

Underrättelse från: Växjö Tingsrätt

Inkom: 2015-08-21. Dnr: M 997-15
Ärenderubrik: Eolus Vind AB/Länsstyrelsen Kalmar län angående överklagande av Länsstyrelsen i Kalmar län beslut 2014-10-28, dnr 551-3422-14
Sista svarsdatum: 2015-09-10.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Stockholms läns landsting

Inkom: 2015-08-10. Dnr: FUT 1506-0096
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd om en ny tunnelbanedepå som behövs när tunnelbanan byggs ut. Stockholms läns landsting har utifrån en politisk överenskommelse med staten, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun ansvar för att bygga ut tunnelbanan med två mil nya spår och tio nya stationer. I det ansvaret ingår att se till så att det finns tillräckligt med plats för uppställning och underhåll av tunnelbanetåg när tunnelbanan byggs ut.
Sista svarsdatum: 2015-08-31.
Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2015-08-04. Dnr: NV-08544-12
Ärenderubrik: Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan
Sista svarsdatum: 2015-10-05.
Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Underrättelse från: Växjö Tingsrätt

Inkom: 2015-08-04. Dnr: M 1585-15
Ärenderubrik: Gothia Vind 15 AB önskar att slutligen bemöta den skrivelse som inlämnats av Tjust fågelklubb den 2015-06-22 i rubricerat ärende.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Översiktsplan från: Kommunstyrelsen Askersunds kommun

Inkom: 2015-07-20. Dnr:
Ärenderubrik: Förslag till översiktsplan för Askersunds kommun finns nu tillgängligt för en kompletterande utställning i kommunhusets huvudentré, på Askersunds huvudbibliotek samt på www.sydnarkebygg.se. Möjlighet ges att granska förslaget och komma med synpunkter.
Sista svarsdatum: 2015-09-06.
Ansvarig: NOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Föreläggande från: Länsstyrelsen Kalmar län

Inkom: 2015-07-20. Dnr: 403-2803-2015
Ärenderubrik: Angående överklagande av bygglov för tre vindkraftverk, fastigheterna Törnbotten 16:1 m.fl. Mörbylånga kommun (kommunstyrelsebeslut 2014-11-11, § 243, dnr 2014-636)
Sista svarsdatum: 2015-08-10.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Beslut från: Länsstyrelsen Örebro Län

Inkom: 2015-07-13. Dnr: 551-3803-2015
Ärenderubrik: Överklagande av beslut om tillstånd enligt miljöbalken för Vindpark i Laxåskogen, Askersunds kommun.
Sista svarsdatum: 2015-08-03.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Regeringskansliet

Inkom: 2015-07-02. Dnr: M2015/1539/S
Ärenderubrik: Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)
Sista svarsdatum: 2015-10-12.
Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Underrättelse från: Växjö Tingsrätt

Inkom: 2015-07-03. Dnr: M 1585-15
Ärenderubrik: Överklagande av Länsstyrelsen i Kalmar Län beslut 15-03-05, dnr:551-5604-12, ang. tillstånd till gruppstation med vindkraftverk på fastigheterna Lervik 1:1 m.fl. Västerviks kommun.
Sista svarsdatum: 2015-07-23.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Naturvårdsverket

Inkom: 2015-07-02. Dnr: NV-02654-14
Ärenderubrik: Samråd om Danmarks planer på vindkraftsparkerna Rönne Bank vid Bornholm och Saeby i Kategatt
Sista svarsdatum: 2015-08-25.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Kungörelse från: Trafikverket

Inkom: 2015-06-30. Dnr: TRV 2015/20825
Ärenderubrik: Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av väg 62, delen Dyvelsten - Norra infarten Forshaga i Forshaga kommun, Värmlands län
Sista svarsdatum: 2015-08-04.
Ansvarig: WOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Länsstyrelsen i Örebro län

Inkom: 2015-06-26. Dnr: 511-3740-2015
Ärenderubrik: Förslag till åtgärdsprogram för ortolansparv, Emberiza hortulana
Sista svarsdatum: 2015-09-25.
Ansvarig: SOF/SES. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2015-06-18. Dnr: NV-01017-13
Ärenderubrik: Förslag till utvidgning av Björnlandets nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan
Sista svarsdatum: 2015-09-17.
Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska kraftnät

Inkom: 2015-06-18. Dnr: 2012/1167
Ärenderubrik: Inbjudan till kompletterande samråd om sambyggnaden av kraftledningarna för 400 kV och 130 kV inom projektet Skogsäter - Stenkullen
Sista svarsdatum: 2015-08-10.
Ansvarig: BohOF. Format: Papper. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Näringsdepartementet

Inkom: 2015-06-16. Dnr: N2051/4077/FJR
Ärenderubrik: Vissa ändringar i jaktförordningen (1987:905), bl.a. har Jägarnas riksförbund hemställt om ändring av jakttider för orre, järpe och tjäder i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms och Södermanlands län
Sista svarsdatum: 2015-09-01.
Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: NV Nordisk Vindkraft AB

Inkom: 2015-05-13. Dnr: 551-2501-2012
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken (6 kap. 4§) avseende en ändring av befintligt tillstånd för Vinliden vindkraftpark.
Sista svarsdatum: 2015-06-07.
Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska kraftnät

Inkom: 2015-06-01. Dnr: 2013/161
Ärenderubrik: Svenska kraftnät planerar att förstärka elnätet med en ny 400 kV förbindelse mellan Örby och Snösätra i södra Stockholm. Detta samråd är det första steget inför ansökan om koncession enligt ellagen.
Sista svarsdatum: 2015-09-02.
Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Skogsstyrelsen

Inkom: 2015-xx-xx. Dnr: -
Ärenderubrik: Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen – Utökat ansvar och egenkontroll med mera
Sista svarsdatum: 2015-05-25.
Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2015-05-20. Dnr: 2015/885
Ärenderubrik: Svenska Kraftnät planerar en 220 kV elnätsförbindelse mellan befintlig ledning mot Nacka och transformatorstationen i Högdalen i Stockholms stad. Genom samråd som pågår fram till den 2 sept. 2015 vill Svenska kraftnät ta emot synpunkter på förslagen till den planerade förbindelsen.
Sista svarsdatum: 2015-09-02.
Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2015-05-20. Dnr: 2015/884
Ärenderubrik: Svenska Kraftnät planerar en dubbel 220 kV elnätsförbindelse mellan Högdalen och Snösätra i Stockholms stad. Genom samråd som pågår fram till den 2 sept. 2015 vill Svenska kraftnät ta emot synpunkter på förslagen till den planerade förbindelsen.
Sista svarsdatum: 2015-09-02.
Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2015-05-20. Dnr: 2015/883
Ärenderubrik: Svenska Kraftnät planerar en 400 kV elnätsförbindelse mellan Snösätra i Stockholms stad och Ekudden i Huddinge kommun. Genom samråd som pågår fram till den 2 sept. 2015 vill Svenska kraftnät ta emot synpunkter på förslagen till den planerade förbindelsen.
Sista svarsdatum: 2015-09-02.
Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: NV Nordisk Vindkraft AB

Inkom: 2015-05-13. Dnr: 551-5758-12
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd inför ansökan om ändring av tillstånd – Sandtjärnberget vindkraftpark.
Sista svarsdatum: 2015-06-12.
Ansvarig: JORF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: NV Nordisk Vindkraft AB

Inkom: 2015-05-13. Dnr: 551-5751-12
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd inför ansökan om ändring av tillstånd – Ängersjökölen vindkraftpark.
Sista svarsdatum: 2015-06-12.
Ansvarig: JORF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2015-05-08. Dnr: 2012/1167
Ärenderubrik: Inbjudan till kompletterande samråd om sträckningsalternativ i området kring Ryd för Svenska kraftnäts 400 kV-ledning Skogsäter-Stenkullen.
Sista svarsdatum: 2015-06-17.
Ansvarig: VgOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska kraftnät

Inkom: 2015-04-27. Dnr: 2014/2133
Ärenderubrik: Samråd enligt 6 kap miljöbalken gällande ny 400 kV-ledning Långbjörn-Storfinnforsen.
Sista svarsdatum: 2015-05-31.
Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Beslut från: Trafikverket

Inkom: 2015-04-02. Dnr: TRV 2014/89472
Ärenderubrik: Trafikverket har nu fastställt vägplanen för ombyggnad av väg E18, delen trafikplats Norrtälje till Kapellskär, Norrtälje kommun, Stockholms län. det innebär att vägen får byggas enligt plankartorna.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: StOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Beslut från: Havs- och vattenmundigheten

Inkom: 2015-04-01. Dnr: -
Ärenderubrik: Den 10 mars 2015 beslutade HaV om en slutlig nulägesbeskrivning inför den nationella havsplaneringen i Sverige.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF / HEM. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Stockholms läns landsting

Inkom: 2015-03-30. Dnr: FUT 1503-0045
Ärenderubrik: Samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkaby station.
Sista svarsdatum: 2015-05-07.
Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Lantmännen Cerealia AB

Inkom: 2015-03-16. Dnr: -
Ärenderubrik: Lantmännen Cerealia AB inbjuder till samråd inför ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för verksamhet vid Strängnäs Valskvarn och Strängnäs Elevator (fastigheterna Stromhatten 3 och 2).
Sista svarsdatum: 2015-04-07.
Ansvarig: FSO. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2015-03-10. Dnr: NV-09642-11
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan för Store Mosse nationalpark.
Sista svarsdatum: 2015-04-28.
Ansvarig: ÅPN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Göteborgs Hamn AB

Inkom: 2015-03-02. Dnr: -
Ärenderubrik: Samråd enligt miljöbalken för utbyggnad av ny energihamn vid Risholmen, Göteborgs stad.
Sista svarsdatum: 2015-03-20.
Ansvarig: GOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2015-02-24. Dnr: 2012/1167
Ärenderubrik: Samrådsredogörelse nu publicerad för den nya 400 kV-ledningen mellan Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: VgOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenfall

Inkom: 2015-02-23. Dnr: -
Ärenderubrik: Vattenfall Vindkraft AB undersöker möjligheten att etablera en vindkraftpark, kallas Bruzaholm, i Eksjö kommun, Jönköpings län.
Sista svarsdatum: 2015-03-06.
Ansvarig: JFK. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Stockholms Läns Landsting

Inkom: 2015-02-09. Dnr: FUT 1403-0007
Ärenderubrik: Samråd om ny tunnelbana till Nacka
Sista svarsdatum: 2015-03-12.
Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Stockholms Läns Landsting

Inkom: 2015-02-09. Dnr: FUT 1403-0007
Ärenderubrik: Samråd om tunnelbana från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort.
Sista svarsdatum: 2015-03-12.
Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Svenska Kraftnät från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2015-02-09. Dnr: 2014/1120
Ärenderubrik: Inbjudan till öppet hus med informationsmöte och samråd enligt 6 kap miljöbalken. Kalmar och Blekinge län.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: ÖsOF, BOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2015-02-09. Dnr: 2014/1122
Ärenderubrik: Inbjudan till öppet hus med informationsmöte och samråd enligt 6 kap miljöbalken. Kalmar och Blekinge län.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: ÖsOF, BOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Beslut från: Regeringen

Inkom: 2015-02-12. Dnr: M2015/294/Nm (delvis)
Ärenderubrik: Förslag till nya Ramsarområden och kvalitetssäkring av befintliga.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF / HEM. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2015-02-10. Dnr: 2014/1604
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken gällande ledningsåtgärder i Hjälta-området, Sollefteå kommun, Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2015-03-25.
Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Regeringskansliet

Inkom: 2015-02-12. Dnr: M2015/698/Ee
Ärenderubrik: Remiss av Regeringskansliets promemoria "Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020"
Sista svarsdatum: 2015-03-05.
Ansvarig: SOF / HEM. Format: Papper. Plats: Skickad.

Kungörelse från: Trafikverket

Inkom: 2015-01-20. Dnr: TRV 2014/17156
Ärenderubrik: Kungörande och granskning av vägplan för anläggning av E6 (574) gång-cykelväg mellan Kärra och Rödbo i Göteborgs stad, Västra Götaland län.
Sista svarsdatum: 2015-02-10.
Ansvarig: GOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Trafikverket

Inkom: 2015-01-16. Dnr: 2014/96335
Ärenderubrik: Inbjudan till samrådsmöte avseende om- och nybyggnad av väg 77 Länsgränsen - Rösa, Stockholms län.
Sista svarsdatum: 2015-02-16.
Ansvarig: StOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Pöyry Sweden AB

Inkom: 2015-01-20. Dnr: -
Ärenderubrik: Samrådsunderlag anslutning till Rödene vindkraftpark, Alingsås, Västra Götaland
Sista svarsdatum: ?.
Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Länsstyrelsen i Skåne län

Inkom: 2015-01-20. Dnr: 511-29178-2014
Ärenderubrik: Åtgärdsprogram för hotade vadare på strandängar.
Sista svarsdatum: 2015-01-31.
Ansvarig: SOF/ÅPN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Regeringsbeslut från: Miljödepartementet

Inkom: 2014-12-22. Dnr: M2012/2276/Me
Ärenderubrik: Ansökan enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon om förlängning av tillstånd till att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft m.m. vid Kriegers Flak.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Beslut från: Trafikverket

Inkom: 2015-01-13. Dnr: TRV2014/24752
Ärenderubrik: Fastställande av arbetsplan för ombyggnad av väg E45, delen Ånimskog-Åmål, etapp 1 Ånimskog-Tösse i Åmåls kommun, Västra Götalands län.
Sista svarsdatum: 2015-02-11.
Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-12-04. Dnr: NV-08038-14
Ärenderubrik: Remiss om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet.
Sista svarsdatum: 2015-01-19.
Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: E.ON

Inkom: 2014-11-24. Dnr: -
Ärenderubrik: Förläggning av två stycken 132 kV kabelförband mellan Helsingör (Danmark) och Helsingborg (Sverige), svenska delen
Sista svarsdatum: 2014-12-18.
Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: E.ON

Inkom: 2014-11-24. Dnr: -
Ärenderubrik: Förläggning av två stycken 132 kV kabelförband mellan Helsingör (Danmark) och Helsingborg (Sverige), svenska delen
Sista svarsdatum: 2014-12-18.
Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenmyndigheten Bottenhavet

Inkom: 2014-11-24. Dnr: 537-7197-14
Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Bottenhavets vattendistrikt.
Sista svarsdatum: 2015-04-30.
Ansvarig: UOF, DOF, GlOF, MOF, ÅOF, JORF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenmyndigheten Bottenvikens

Inkom: 2014-11-06. Dnr: 537-9859-2014
Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med miljökonsekvensbeskrivning för Bottenvikens vattendistrikt.
Sista svarsdatum: 2015-04-30.
Ansvarig: VOF, NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Inkom: 2014-11-05. Dnr: 537-5346-2014
Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt
Sista svarsdatum: 2015-05-05.
Ansvarig: SkOF, BOF, KOF, ÖsOF, ÖOF, GOF, VgOF, ÖgOF, NOF, FSO. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Inkom: 2014-11-17. Dnr: 537-5058-14
Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt.
Sista svarsdatum: 2015-04-30.
Ansvarig: ÖgOF, NOF, VOF, FSO, StOF, UOF, DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenmyndigheten Västerhavet

Inkom: 2014-11-03. Dnr: 537-34925-2014
Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Västerhavets vattendistrikt.
Sista svarsdatum: 2015-04-30.
Ansvarig: SkOF, HallOF, KOF, GOF, VgOF, BohOF, DOF, VOF, NOF, VOF, DOF, JORF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-10-31. Dnr: NV-06433-11
Ärenderubrik: Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur – vägledning för förvaltare
Sista svarsdatum: 2015-12-12.
Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: .

Beslut om tillstånd från: Länsstyrelsen i Västra götalands län

Inkom: 2014-10-08. Dnr: 218-23511-2014
Ärenderubrik: Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Bohuslän.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Utställelse av arbetsplan från: Trafikverket

Inkom: 2014-10-31. Dnr: TRV2011/58057
Ärenderubrik: Utställelse av arbetsplan för E45 Ånimskog-Åmål, etapp 2 Tösse-Åmål, Åmåls kommun
Sista svarsdatum: 2014-12-01.
Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Gamesa Energy Sweden AB

Inkom: 2014-10-30. Dnr: -
Ärenderubrik: Samrådsunderlag för Vindkraftsprojekt "Visseltofta"
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Sjöfartsverket

Inkom: 2014-10-29. Dnr: -
Ärenderubrik: Samråd om projekt Malmporten - fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Luleå samt utbyggnad av Skvampens djuphamn.
Sista svarsdatum: 2014-12-01.
Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Stockholms läns landsting

Inkom: 2014-10-21. Dnr: FUT 1410-0054
Ärenderubrik: Samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station.
Sista svarsdatum: 2014-11-16.
Ansvarig: STOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-10-17. Dnr: NV-06106-14
Ärenderubrik: Reviderade nationella riktlinjer för naturum i Sverige.
Sista svarsdatum: 2014-11-30.
Ansvarig: . Format: Digitalt. Plats: .

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-10-16. Dnr: NV-07415-13
Ärenderubrik: Förslag till nya och gränsjusterade Ramsarområden
Sista svarsdatum: ?.
Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: ÅF, Hydro Power

Inkom: 2014-10-10. Dnr: -
Ärenderubrik: Samråd enl. 6 kap MB avseende planerad 220 kV ledning för anslutning av vindkraftparken Åndberg, Lillhärdal
Sista svarsdatum: 2014-11-14.
Ansvarig: JORF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-10-09. Dnr: -
Ärenderubrik: Samrådsmöte gällande strategi och handlingsplan för invasiva främmande arter.
Sista svarsdatum: 2014-10-24.
Ansvarig: SOF/HEM, AWM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Kraftö AB

Inkom: 2014-10-09. Dnr: -
Ärenderubrik: Samråd enligt Miljöbalken (6 kap. 4 §) angående planerad vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2014-11-19.
Ansvarig: MOF/JORF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Gröna Holmön AB

Inkom: 2014-10-09. Dnr: -
Ärenderubrik: Vindkraft på Holmön och Ängesön, Umeå kommun.
Sista svarsdatum: 2014-10-21.
Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Inkom: 2014-09-25. Dnr: 258-5687-2014
Ärenderubrik: Begäran om fartbegränsning i Sommen, Tranås kommun
Sista svarsdatum: 2014-10-22.
Ansvarig: JFK. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Miljödepartementet

Inkom: 2014-09-24. Dnr: M2014/1595/Nm
Ärenderubrik: Remiss avseende Miljömålsberedningens delbetänkande Med Miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50
Sista svarsdatum: 2014-11-28.
Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Regeringsbeslut från: Miljödepartementet

Inkom: 2014-09-23. Dnr: M2013/2519/Me
Ärenderubrik: Beslut - Ansökan om förlängning av tid för anläggnings- och byggnadsåtgärder för uppförande av gruppstation för vindkraft vid Stora Middelgrund
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: HydroGIS AB

Inkom: 2014-09-22. Dnr: MKB 718
Ärenderubrik: Återskapande av kanalförbindelse mellan Skallhavet och Värbofjorden, Lysekils kommun
Sista svarsdatum: 2014-10-14.
Ansvarig: BohOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Landsbygdsdepartementet

Inkom: 2014-09-10. Dnr: L2014/2263/ELT
Ärenderubrik: Remiss om förslag tiil ändring i förordningen om områdesskydd
Sista svarsdatum: 2014-12-12.
Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Ecocom AB

Inkom: 2014-09-02. Dnr: -
Ärenderubrik: Tidig förfrågan om eventuella synpunkter på en vindkraftsetablering vid Storhundberget, Åsele kommun, Västerbottens län.
Sista svarsdatum: 2014-08-31.
Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Anmodan från: Länsstyrelsen Kalmar län, Djurenheten

Inkom: 2014-08-28. Dnr: 218-5834-14
Ärenderubrik: Anmodan om inlämnande av förslag till ledamöter och deras ersättare till Viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län för åren 2015-2018
Sista svarsdatum: 2014-11-21.
Ansvarig: SOF/AWM. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: JämtVind

Inkom: 2014-08-22. Dnr: -
Ärenderubrik: Yttrandeförfrågan kring planerad vindkraftpark Kusberget.
Sista svarsdatum: Snarast.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Beslut från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-07-31. Dnr: NV-03381-14, NV-03401-14
Ärenderubrik: Överklaganden av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Stockholms län under del av 2014.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: . Format: Digitalt. Plats: .

Beslut (för kännedom) från: Länsstyrelsen Östergötland

Inkom: 2014-07-03. Dnr: 551-5359-12
Ärenderubrik: Beslut avs Ansökan om tillstånd enl 9 kap. miljöbalken till gruppstation för vindkraft vid Örserum i Jönköpings kommun.
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Regeringsbeslut från: Miljödepartementet

Inkom: 2014-07-02. Dnr: M2014/1606/Nm
Ärenderubrik: Uppdrag att redovisa förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Beslut från: Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstol

Inkom: 2014-07-02. Dnr: M 6037-13
Ärenderubrik: Dom avs överklagat beslut fattat av Länsstyrelsen i Örebro län - Eolus Vind AB:s vindkraftpark Hökhult, Säffle kommun (dnr 551-4531-2012)
Sista svarsdatum: 2014-07-22.
Ansvarig: SOF/DKT. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Västerås Stad

Inkom: 2014-06-27. Dnr: -
Ärenderubrik: Västerås hamn - underlag för kompletterande samråd (hantering av muddermassor på land)
Sista svarsdatum: 2014-08-29.
Ansvarig: VOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Länsstyrelsen i Hallands län

Inkom: 2014-06-20. Dnr: 511-5016-14
Ärenderubrik: Förslag till ett nationellt åtgärdsprogram för fältpiplärka.
Sista svarsdatum: 2014-09-10.
Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Miljödepartementet

Inkom: 2014-06-25. Dnr: M2014/1412/Nm
Ärenderubrik: Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö
Sista svarsdatum: 2014-10-31.
Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2014-06-13. Dnr: 2014/235
Ärenderubrik: Planerad ny 400 kV-ledning Nybro-Hemsjö - Inbjudan till samråd enligt 6 kap miljöbalken
Sista svarsdatum: 2014-09-05.
Ansvarig: ÖSOF/BlOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Regeringsbeslut från: Miljödepartementet

Inkom: 2014-06-10. Dnr: M2014/212/Nm
Ärenderubrik: Begäran om upphävande av regeringens beslut att föreslå Kuggörarna som Natura 2000-område
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenfall Vindkraft Sverige AB

Inkom: 2014-06-05. Dnr: -
Ärenderubrik: Samråd vindkraftanläggning Stormyrberget Örnsköldsviks kommun
Sista svarsdatum: 2014-07-01.
Ansvarig: ÅOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenfall Vindkraft Sverige AB

Inkom: 2014-06-02. Dnr: -
Ärenderubrik: Samråd enligt miljöbalken - Stormyrberget Vindkraftpark
Sista svarsdatum: 2014-07-01.
Ansvarig: ÅOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2014-06-02. Dnr: 2014/233
Ärenderubrik: Planerad ny 400 kV-ledning Ekhyddan-Nybro
Sista svarsdatum: 2014-09-05.
Ansvarig: ÖSOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Beslut från: Länsstyrelsen Norrbotten, Miljöpröv.del.

Inkom: 2014-05-26. Dnr: 551-3836-13, 2581-4106
Ärenderubrik: Tillstånd enl miljöbalken att anlägga och driva upp till 440 vindkraftverk inom Etapp 2 i Markbygden, Piteå kommun
Sista svarsdatum: 2014-06-15.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Vattenfall Eldistribution AB

Inkom: 2014-05-19. Dnr: -
Ärenderubrik: Ny 40 kV-ledning mellan Hårleby och Edshultshall, Orust kommun
Sista svarsdatum: 2014-07-02.
Ansvarig: BohOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Trafikverket

Inkom: 2014-05-13. Dnr: TRV 2014/34731
Ärenderubrik: Samrådsremiss för Simrishamnsbanan i Malmö, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla kommuner, Skåne län.
Sista svarsdatum: 2014-08-29.
Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Föreläggande - Prövningstillstånd från: Svea Hovrätt

Inkom: 2014-05-08. Dnr: M 2630-14
Ärenderubrik: Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i målet mellan Örndalen Exploatering AB ./. Svenska Naturskyddsföreningen mfl.
Sista svarsdatum: 2014-05-23.
Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Samråd från: E.ON Elnät Sverige AB (via ÅF)

Inkom: 2014-05-07. Dnr: -
Ärenderubrik: Samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning för vindkraftsanslutning på sträckan Storsjöhöjden-Fängsjön-Betåsen i Sollefteå kommun, Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2014-05-28.
Ansvarig: ÅOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-05-14. Dnr: NV-03035-14
Ärenderubrik: Samråd enligt Esbokonventionen, väg- och järnvägsförbindelse över Fehrmarnbelt, Tyskland som ursprungspart.
Sista svarsdatum: 2014-06-19.
Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: ÅF-Industry AB

Inkom: 2014-04-29. Dnr: 6028185
Ärenderubrik: Samråd rörande planerad kraftledning och transformatorstationer för anslutning av vindkraftparken Åndberg till befintligt elnät, Lillhärdal, Härjedalens kommun.
Sista svarsdatum: 2014-05-23.
Ansvarig: JORF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Svenska Kraftnät

Inkom: 2014-04-24. Dnr: 2013/1677
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd om planerat byte av 44 kV-kablar mellan Skåne och Själland inför tillståndsprövning enligt miljöbalken
Sista svarsdatum: 2014-06-05.
Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Havs- och vattenmyndigheten

Inkom: 2014-04-23. Dnr: -
Ärenderubrik: Synpunkter på rapporten Havsplanering - Nuläge 2014 Statlig planering i territorialhav och ekonomisk zon.
Sista svarsdatum: 2014-05-30.
Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-04-18. Dnr: NV-00648-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag om ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn samt förslag till ny metodik för inventering av björn och varg.
Sista svarsdatum: 2014-05-20.
Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Kompletterande samråd från: E.ON (via SWECO Energuide AB)

Inkom: 2014-04-17. Dnr: -
Ärenderubrik: Kompletterande samråd avs en delsträcka av planerad ny kraftledning mellan Kråktorpet och Nylandsbergen i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län
Sista svarsdatum: 2014-05-09.
Ansvarig: MOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Skriftligt samråd från: Statkraft (via WSP Sverige AB)

Inkom: 2014-04-17. Dnr: -
Ärenderubrik: Skriftligt samråd för planerad vindkraftetablering i Tribbhult, Västerviks kommun
Sista svarsdatum: 2014-06-03.
Ansvarig: ÖSOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Yttrande från: Markbygden Vind AB

Inkom: 2014-04-07. Dnr: 551-3836--13
Ärenderubrik: Angående tillstånd till anläggande och drift av vindkraftpark i Markbygden, Piteå kommun - Etapp 2
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Degerfors kommun

Inkom: 2014-04-04. Dnr: KS 163-2013/6
Ärenderubrik: Ny översiktsplan
Sista svarsdatum: 2014-06-04.
Ansvarig: WOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Inlaga från: HSB BRF Roxen, Malmö

Inkom: 2014-03-17. Dnr: -
Ärenderubrik: Synpunkter ang Big Slap (Housefestival) skickade till Gatukontoret Malmö m kopia till bla SOF
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SkOF. Format: Digitalt. Plats: Papper/Skickad.

Remiss från: Havs- och vattenmyndigheten

Inkom: 2014-03-04. Dnr: HAV 1025-14
Ärenderubrik: God Havsmiljö 2020 – Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, del 3, Övervakningsprogram
Sista svarsdatum: 2014-04-24.
Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Kungörande och granskning från: Trafikverket

Inkom: 2014-02-27. Dnr: TRV2013/87410
Ärenderubrik: Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av E45 delen Lilla Bommen - Marieholm i Göteborgs stad, Västra Götalands län
Sista svarsdatum: 2014-03-25.
Ansvarig: GOF. Format: Digitalt. Plats: Papper/Skickad.

Beslut från: Östersunds Tingsrätt

Inkom: 2014-02-25. Dnr: M 1713-13
Ärenderubrik: Dispens från artskyddsförordningen för anläggande av en skid- och turistanläggning i Skorvdalen (Örndalen), Härjedalens kommun
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/DKT. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Genomförande från: Regeringskansliet

Inkom: 2014-02-19. Dnr: 2012/18/EU
Ärenderubrik: FÖ 2013:01, Genomförande av Seveso III-direktivet
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/HEM. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Kompletterande skrivelse från: Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Inkom: 2014-02-14. Dnr: M2013/1322/Nn
Ärenderubrik: Behov av internationella åtgärder för att eliminera vindkraftens negativa inverkan på fladdermöss och tornseglare och indirekt påverkan på det ekologiska systemet
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-02-12. Dnr: NV-04892-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-04-14.
Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-02-12. Dnr: NV-04891-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-04-14.
Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Landsbygdsdepartementet

Inkom: 2014-02-12. Dnr: L2014/317/LB
Ärenderubrik: Gårdsstödet 2015-2020 - förslag till svenskt genomförande
Sista svarsdatum: 2014-04-22.
Ansvarig: SOF/SES. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: Universal Wind

Inkom: 2014-02-10. Dnr: -
Ärenderubrik: Samråd enligt Miljöbalken gällande Natura 2000 på Stora Middelgrund i Kattegatt.
Sista svarsdatum: 2014-02-28.
Ansvarig: SOF/DBN. Format: Papper. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Överklagande från: SOF

Inkom: 2014-02-04. Dnr: -
Ärenderubrik: Överklagande av beslut om bygglov samt anmälan avseende 3+3 vindkraftverk på fastigheterna Albrunna 29:1, Degerhamn 4:83 samt Degerhamn 4:1 i Mörbylånga kommun, Kalmar län
Sista svarsdatum: -.
Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-02-07. Dnr: NV-04871-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark.
Sista svarsdatum: 2014-04-07.
Ansvarig: UOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Miljödepartementet

Inkom: 2014-02-04. Dnr: M2013/2519/Me
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av gruppstation för vinkraft m.m. vid Stora Middelgrund - nu fråga om tidpunkt för byggnads- och anläggningsåtgärder ska ha vidtagits samt ändring av villkor.
Sista svarsdatum: 2014-03-31.
Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: E.ON

Inkom: 2014-01-30. Dnr:
Ärenderubrik: Samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva 130 kV krafledning för vindkraftanslutning på sträckan Jenåsen-Högåsen-Hästkullen-Björnlandshöjden i Sundsvalls, Timrå och Härnösands kommuner i Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2014-02-21.
Ansvarig: MOF. Format: Papper. Plats: Skickad.

Samråd från: E.ON

Inkom: 2014-01-03. Dnr: -
Ärenderubrik: Samråd enligt 6 kap 4 § Miljöbalken, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130kV kraftledning för vindkraftanslutning på sträckan Stockåsbodarna-Nystäter via Nylandsbergen i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: ?.
Ansvarig: MOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2013-12-03. Dnr: NV-04893-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Töfsingedalens nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-02-07.
Ansvarig: DOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2013-12-13. Dnr: NV-04893-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-02-14.
Ansvarig: ÖSOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2013-12-13. Dnr: NV-04602-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-02-14.
Ansvarig: ÖSOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2013-12-18. Dnr: NV-04872-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Gotska sandöns nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-02-21.
Ansvarig: GOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: E.ON

Inkom: 2013-01-24. Dnr:
Ärenderubrik: Anmälan om samråd, enligt Miljöbalken 6 kap, 4§, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva 130 kV kraftledningar på sträckorna Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön samt Kråktorpet-Nylandsberget i Sunsvall och Timrå kommuner i Västernorrlands län.
Sista svarsdatum: 2014-02-28.
Ansvarig: MOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Remiss från: Naturvårdsverket

Inkom: 2013-12-10. Dnr: 511-18386-2011
Ärenderubrik: Förslag till Åtgärdsprogram för äldre lövskogar med vitryggig hackspett som paraplyart, 2014 – 2018
Sista svarsdatum: 2014-03-10.
Ansvarig: SOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
Inlaga från SOF

Samråd från: Svenska kraftnät

Inkom: 2014-01-21. Dnr: -
Ärenderubrik: Inbjudan till samråd enligt 6 kap Miljöbalken gällande planerad 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Stenkullen.
Sista svarsdatum: 2014-03-21.
Ansvarig: VgOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-01-27. Dnr: NV-04876-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-03-28.
Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-01-27. Dnr: NV-04878-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-03-28.
Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-01-27. Dnr: NV-04877-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Vadvetjåkka nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-03-28.
Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.

Samråd från: Naturvårdsverket

Inkom: 2014-01-27. Dnr: NV-04878-13
Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark
Sista svarsdatum: 2014-03-28.
Ansvarig: NOF. Format: Digitalt. Plats: Skickad.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR