BirdLife Sverige - Kvalitetskod

 

BirdLife Sverige är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) och arbetar enligt FRIIs etiska kvalitetskod för insamlingsverksamhet.

 
Syftet med kvalitetskoden är att öka transparensen och stärka förtroendet för de insamlingsorganisationer som arbetar enligt den. Kvalitetskoden ökar vår professionalitet och ger oss en bättre styrning och insyn i verksamheten.

I enlighet med ställda krav redovisas årligen en effektrapport och publiceras på vår hemsida i enlighet med FRII:s riktlinjer.

För mer information om kvalitetskoden, besök FRII:s hemsida 
Information om Svensk Insamlingskontroll finns här
 

Filer för nedladdning

Riktlinjer för BirdLife Sveriges insamlingsarbete

BirdLife Sveriges styrande dokument för att motverka oegentligheter
Uppförandekod
Information avseende ersättning till högsta tjänsteman
Kapitalplaceringsriktlinjer BirdLife Sverige

Effektrapport 2018KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR