Dokument

På denna sida presenteras stödjande informationshandlingar för regionalföreningar och fågelklubbar (får även användas av andra om källan anges, exempelvis i utbildning etc):


Stadgar:

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sveriges stadgar:
Stadgar (pdf)


Stöddokument för den som guidar (behandlar grundläggande biologisk mångfald):

SOF:s faktablad om storskarv (pdf)

SOF:s mångfaldshandledning (pdf)

Riktlinjer:

BirdLife Sveriges vindkraftspolicy (länk till vindkraftssidan)
BirdLife Sveriges policy för uppspelning av fågelläten (pdf)

BirdLife Sveriges etiska riktlinjer (pdf)
BirdLife Sveriges riktlinjer för kraftledningar (pdf)
BirdLife Sveriges riktlinjer för master (pdf)
BirdLife Sveriges riktlinjer för fåglar i stadsmiljö (pdf)
BirdLive Sveriges Klimat och Miljöriktlinjer (pdf)
 

Verksamhetsberättelser och årsredovisningar:

Riksstämmeprotokoll 2018 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2017 (pdf)
Årsredovisning 2017 med revisionsberättelse (pdf)
Riksstämmeprotokoll 2017 (pdf)

Verksamhetsberättelse
2016 (pdf)
Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse
(pdf)
Årsmötesprotokoll 2016 (pdf)

Årsmötesprotokoll 2015 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2015 (pdf)
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse
(pdf)

Verksamhetsberättelse 2014 (pdf)
Årsredovisning 2014 (pdf)
Revisionsberättelse 2014 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2013 (pdf)
Årsredovisning 2013 (pdf)
Revisionsberättelse 2013 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2012 (pdf)
Årsredovisning 2012 (pdf)
 

Verksamhetsberättelse 2011 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2010
 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2009 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2008 (pdf)

Övrigt:
Effektrapport (pdf)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR