Utmärkelser

Ordförande Dennis Kraft överlämnar förtjänstplaketten för 2012 till Mats Axbrink, Gävleborgs läns Ornitologiska Förening.
 

 
BirdLife Sverige uppmärksammar särskilda insatser som görs för föreningen i sig. Det kan vara inom fågelskydd, fågelintresse och fågelforskning. Detta görs på några olika sätt.

Hedersmedlemmar
En hedersledamot har verkat för BirdLife Sveriges intentioner under lång tid och med en stor insats. För närvarande är det fem stycken som på detta sätt förärats hedersmedlemskap. Hedersordförande är Sören Svensson och Dennis Kraft.

Hedersmedlemmar:

Christian Hjort
Lars Lindell
Lars Svensson
Sören Svensson
Jens Wahlstedt
Anders Wirdheim
Dennis Kraft
 
Förtjänstplakettör
Förtjänstplaketter delas ut till medlemmar i BirdLife Sverige med regionalföreningar eller till en anställd som verkat under lång tid för dessa föreningars syften eller gjort någon enskild insats som verkat positivt för fågelskydd, fågelintresse och fågelforskning. 

Utdelade förtjänstplaketter:
2018
Matti Åhlund
Ingemar Åhlund
Kenneth Johansson
Bengt Allberg
Dennis Kraft
2017
Göran Andersson
Anders Lundquist
2016
Åke Persson
Daniel Green
2015
Anette Strand
Erling Jirle
Tommy Järås
2014
Ola Bondesson
2013
Åke Pettersson
Åke Lodin
2012
Mats Axbrink
2011
Kurt Gustavsson
2010
Nils Kjellén
Lennart Nilsson
Staffan Åkeby
Susanne Åkesson
2009
Kenneth Bengtsson
Lars Jonsson

2008
Sören Lindén
Roland Staav
2007
Ingen utdelning
2006
Anders Wirdheim
2005
Johan Nilsson
Ante Strand
2004
Kurt Holmqvist
Magnus Ullman
2003
Göran Bergengren
Tommy Tyrberg
2002
Ulf T Carlsson
Martin Tjernberg
2001
Thomas Birkö
2000
Claes-Göran Ahlgren
Åke Anderson
Ulla Falkdalen
Uno Unger
1999
Tomas Carlsson
1998
Christian Hjort
Jan Pettersson
Staffan Rodebrand
1997
Gustaf Aulén
Carl-Ivan Carlsson
Johnny Karlsson
Gunnar Strömberg

1996
Mats Forslund
Gunnar Lind
1995
Gudrun Hägerroth
Sture Hägerroth
Jens Wahlstedt
Henrik Waldenström
1994
Ragnar Lundberg
1993
Thomas Holmberg
1992
Magnus Forsberg
Krister Wahlström
1991
Stellan Hedgren
Lennart Risberg
Lennart Wahlén
1990
Jan Andersson
Lars Lindell
1989
Ingen utdelning
Före 1989
Lars Broberg
Ragnar Edberg
Carl Edelstam
Anders Enemar
Björn Helander
Stig Holmstedt
Peter Lindberg
Jan-Erik Malmstigen
Jan W Mascher
Viking Olsson
Dag Peterson
Jan Sondell
Lars Svensson
Staffan Ulfstrand
 

Årets Fågelskådare och Årets Silvertärna

Årets Silvertärna och Årets Fågelskådare sponsras av kikarmärket KOWA. 
Årets silvertärna
Kvinnlig fågelentusiast/ornitolog som utmärker sig som en inspiratör och ett föredöme. En person som är aktiv inom fågelskydd, fågelforskning eller fågelintresse. Det kan vara en person som är aktiv på lokal, regional eller nationell nivå. 
Sussie Carlström, 2017 
Anette Barr, 2016
Evy Blom, 2015
Eva Stenvång Lindqvist 2014
Lotta Berg 2013
Elisabeth Karlsson, 2012
Stina Thelander 2011
Gigi Sahlstrand 2010

 
Karin Persson 2009
Gittan Mattsson 2008
Anette Strand 2007
Ingrid Sandahl 2006
Maria Olsson 2005
Lisa Elofsson 2004
Sophie Ehnbom 2003
Annika Rastén 2002
Annika Lorin 2001
Ann Mari Thorner 2000
 
Årets fågelskådare
Årets fågelskådare delas ut till person (man eller kvinna) som är mellan 15 – 25 år och har gjort sig känd som en engagerad och intresserad ornitolog med inriktning på framför allt fågelskydd. Även erfarenheter av forskning som t ex arbete med ringmärkning, kunskapsspridning om fåglar samt att fungera som ett föredöme för andra är ett plus i sammanhanget. Pristagaren skall vara medlem i SOF. 
Niklas Andersson, 2017
Sara Skidell, 2016
Mikaela Kähäri 2015
Christpher Magnusson 2014
Pontus Wennesjö 2013
Andreas Wernersson 2012
Frida Johnsson 2011
Linus Hedh 2010
Kaj Svahn 2009
Albin Lundqvist 2008
Andreas Tranderyd 2007

Ingen utdelning 2006
Johan Stedt 2005
Linus Blomqvist 2004
David Erterius 2003
Johan Södercrantz 2002
Mattias Backlund 2001
Per Gustafsson 2000
Martin Stervander 1999
Magnus Unger 1998
Daniel Petersson 1997
Hans Larsson 1996
Anders Eriksson 1995 
 
 
SOF:s amatörforskningspris
SOF utser och tilldelar årligen en icke-universitetsansluten SOF-medlem ett särskilt forskningspris för framstående forskningsinsatser. Pristagaren tilldelas priset vid föreningens årsmöte och priset inbegriper ett diplom och en prischeck på 10.000 kr. Vi vill uppmana föreningens medlemmar att nominera lämpliga kandidater till forskningspriset. Dessa ska vara SOF:s kansli tillhanda senast 30 november innevarande år.
 
2017 Tåkerns fältstation
2016 Ingen utdelning
2015 Bo Nielsen
2014 Ingen utdelning
2013 Ulla Falkdalen
2012 Jan Sondell
2011 Lars-Åke Flodin
2010 Bo & Sonja Kanje 
2009 Clas Hermansson
2008 Mats Eriksson
2007 Olof Persson och Peter Öhrström
2006 Rune Hixén
2005 Kenneth Bengtsson
2004 Stig Hamrén
2003 Kåre Ström
2002 Lars Svensson
2001 Thomas Holmberg
2000 Bill Douhan
1999 Ove Stefansson
1998 Kjell Wallin
1997 Viking Olsson
1996 Reino Andersson
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR