BirdLife Sveriges bibliotek

BirdLifes bibliotek, Sveriges största ornitologiska bibliotek, är numera donerat till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Ultuna, Uppsala. Det innebär att möjligheterna att låna på distans förbättras samt att öppettiderna förlängts för de som har möjlighet att besöka biblioteket. Här hittar du öppettider och annan service.

Förutom att BirdLife Sveriges hela boksamling finns i en särskild avdelning så har Ultunabiblioteket åtagit sig att samla den svenska ornitologiska tidskriftsfloran. Därför ska de föreningar, lokala och regionala, som vill ha sina tidningar/tidskrifter samlade iBirdLifes bibliotek se till att skicka dessa till:

BirdLife Sveriges bibliotek
Ultunabiblioteket
Box 7071
750 07 Uppsala 

KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR