Årliga evenemang

På denna sida hittar du information om aktuella evenemang och händelser. Både riksföreningen BirdLife Sverige och regionala/lokala föreningar genomför flera evenemang som återkommer årligen enligt nedanstående:

Regionalföreningar och lokalklubbar som vill beställa material för utdelning/PR rekvirerar det från info@birdlife.se.
 

  • Vinterfåglar inpå knuten: Arrangeras sista helgen i januari. För år 2018 gäller datumen 26 till 29 januari. Helgen förlängs som vanligt med fredag och måndag för att skolor och förskolor ska kunna delta. 
  • BirdLife Sveriges riksstämma: Under 2018 genomförs årsmötet 14-15 april på Bohus Malmön med Bohusläns Ornitologiska Förening som lokal värd. Ett seminarium inriktat på medborgarforskning arrangeras fredagen den 13:e april. 
  • Fågelskådningens dag: Genomförs normalt på söndagen den helg där lördagen ligger mellan den 3 och 9 maj, vilket 2018 innebär 6:e maj. Regionalföreningar och lokalklubbar arrangerar som vanligt olika evenemang denna helg. Inför 2018 har BirdLife Finland på nytt i år utmanat BirdLife Sverige och svenska fågelskådare i "Fågeltornskampen" lördagen den 5 maj. I första hand är det en aktivitet för regionalföreningar och lokalklubbar men även "privata lag" kan anmäla sig där inte regionalföreningar och lokalklubbar genomför aktiviteter. Mer info kommer på BirdLifes hemsida februari till april.
    Under 2015 deltog Danmark för första gången. Alltså nästan en nordisk Fågeltornskamp!
  • Falsterbo Bird Show: Genomförs för 7:e gången i samband med helgen 31 aug - 2 september 2018.

Regionalföreningar och lokalklubbar uppmanas att förlägga exempelvis "långexkursioner" eller styrelsemöten till Falsterbo denna helg eftersom det kommer att hända mycket under själva FBS. Några grupprum kommer att finnas tillgängliga (först till kvarn gäller). Alla vet att FBS genomförs under en av de bästa sträckperioderna för flera rovfågelarter.

De senaste åren har antalet besökare legat omkring 5000.

  • Euro BirdwatchYY: genomförs alltid första helgen i oktober med olika aktivteter där både lokalklubbar och regionala föreningar räknar in fåglar som sedan rapporteras till Svalan/Artportalen. Samtidigt uppmanas alla som är ute och fågelskådar att rapportera alla inräknade fågelindivider under helgen.

Skicka gärna dina tips om aktiviteter till BirdLife Sverige kansli!


 

KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR