Om BirdLife Sverige

Stenhusa gård - Naturbokhandeln och Sveriges Ornitologiska Förenings kansli. Foto: Per-Erik Larsson.

Sveriges Ornitologiska Förening är den nationella svenska fågelföreningen. Förening bildades 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening. I dagligt tal kallar vi oss numera BirdLife Sverige för att markera att vi är den svenska partnern del av det globala partnerskapet BirdLife International. Samtidigt  använder vi det traditionella namnet Sveriges Ornitologiska Förening i mer officiella sammanhang.

Numera finns det även 25 regionala föreningar kopplade till BirdLife Sverige (se mer under Regionalt), som bedriver fågelskydd och forskning på regional nivå. 

Som medlem i föreningen stöttar du BirdLifes verksamhet som vilar på "tre ben", fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse.


BirdLife Sverige äger och driver också Ottenby fågelstation som är berömd i hela världen för sin fågelforskning. Här bedrivs ringmärkning standardiserat sedan 1972 och de första ringmärkningsinsatserna genomfördes redan i slutet av 1930-talet. Det var för övrigt samma entusiaster som startade Ottenby fågelstation som faktiskt senare, som en följd av ringmärkningsverksamheten, såg behovet av en nationell svensk fågelförening,och startade Sveriges Ornitologiska Förening.

Föreningen har sitt huvudkontor på i Stenåsa på sydöstra Öland (bild) i den egna traditionellt byggda Ölandsbondgården Stenhusa. Själva bondgården är numera ombyggd och hyser förutom kontorsrum också BirdLife Sveriges stora försäljningsverksamhet Naturbokhandeln och en mindre restaurant. Krogen är öppen under fågelsäsongen vår och höst samt givetvis under sommarens turistsäsong.
 

AviFauna Naturresor är BirdLife Sveriges omfattande resebyråverksamhet. Mellan 30 och 40 resor arrangeras varje år såväl  inom Sverige som till fågelrika områden runt om i världen. Resorna varudeklareras och i utbudet finns resor för både nybörjare och mer rutinerade fågelskådare. Förutom fåglar ingår även resor med inriktning på växter, fjärilar och foto i programmet. Dessutom arrangeras resor med "guldkant", alltså lite exklusivare och bekvämare resor där fågelskådning delas med kulinariska och kulturella upplevelser. Särskilda tjejresor finns också i programmet.

Det ekonomiska överskottet från BirdLife Sveriges affärsverksamheter går givetvis till att stärka föreningens "tre ben"; fågelskydd, fågelintresse och fågelforskning.

 
Som nationell förening ingår BirdLife Sverige, enligt ovan, i den världsomspännande miljöorganisationen BirdLife International som i världen omfattar över 120 parntners, i stort en natur- och miljövårdsorganisation per land. Av medlemsavgiften i BirdLife Sverige går årligen en dollar per medlem till BirdLife Internationals verksamhet. På så vis är man som medlem i BirdLife Sverige automatiskt medlem i BirdLife International. 


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR