Vår Fågelvärld

Vår Fågelvärld (i dagligt tal "VF") är föreningens huvudtidskrift och utkommer årligen med sex nummer. VF har en populärvetenskaplig inriktning och handlar om  fåglar, fågelskådning och fågelskydd över hela världen, men tonvikt ligger på Sverige.

Redaktör är Niklas Aronsson
Telefon: 0739 - 15 60 99
 
Bli medlem i SOF och få Vår Fågelvärld i din brevlåda!
Exempel på innehåll. Klicka på uppslaget nedan för att ladda ner artikeln i PDF:
Som ett supplement till Vår Fågelvärld ger SOF ut årsboken "Fågelåret". Denna innehåller en stor mängd information från det aktuella året, t.ex. rapporter från de nationella fågelinventeringarna, Ringmärknings-centralen och från alla landets fågelstationer. Större delen av boken upptas dock av årets fågelrapport, d.v.s. en sammanställning av mer betydelsefulla observationer som gjorts under det aktuella året.

För att få Fågelåret gör du ett tillval när du löser ditt medlemskap. Du erhåller då boken till ett kraftigt reducerat pris. Läs mer här.
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR