Program

Här är ett färdigt program inför fågelstationskonferensen. Detta kan också ladda ner som PDF här. Nedan förljer viktig information rörande föredragen!
Fredag 18 mars 2016
14:00-18:00 Incheckning
18:00-19:00 Middag
19:00-19:15 Välkomna och introduktion
19:15-21:00 Introduktion av fågelstationerna (max 5 min per station) 
Lördag 19 mars 2016
06:30-08:30 Exkursion till Färjestadens hamn (frukostpaket kommer med)
08:00-09:00 Frukost för den som inte vill med till Färjestaden
09:00-09:15 Fika
 
09:15-10:45 Block 1 – Vad är en fågelstation?
Vad är en fågelstation?(20 min) - Lina Jansson, Ringmärkningscentralen
Mer än bara ringmärkning(20 min) - Bo Nielsen, Kvismare fågelstation
Att vara caretaker i Umeådeltat(20 min) – Per Hansson, Umedeltats fältstation
Mot nya mål!(15 min) – Olof Persson, Torhamns fågelstation
Diskussion (15 min)
 
10:45-11:00 Paus
 
11:00-12:00 Block 2 – Rekrytering och finansiering
Att hitta volontärer(20 min) – Thomas Holmberg, Ånnsjöns fågelstation
Ekonomi på en liten fågelstation (15 min) – Stora Fjäderäggs fågelstation
Diskussion (25 min)
 
12:00–13:00 Lunch
 
13:00-16:00 Block 2 – Rekrytering och finansiering
Minisymposium:Projektmedel och strategi i ansökningsprocessen - Nicholas Murigu, Studiefrämjandet
(Inklusive 30 min fika)
 
16:00-16:15 Paus
 
16:15-17:00 Block 3 – Publik verksamhet
Publik verksamhet vid Falsterbo(15 min) – P-G Bentz, Falsterbo fågelstation
Publik verksamhet vid Getterön(20 min) – Margareta Wilhelmsson, Getteröns fågelstation
Birds Inspire(20 min) – Per Hansson, Umedeltats fältstation
 
17:00-18:00 Diskussion
 
18:30-20:00 Middag
19:30-            Mingel och bar
Söndag 20 mars 2016
06:30-08:30 Exkursion till Färjestadens hamn (frukostpaket kommer med)
08:00-09:00 Frukost för den som inte vill med till Färjestaden
 
09:00-10:00 Block 4 – Forskning
Långtidstrender vid Stora Fjäderägg (15 min) – Niklas Andersson, Stora Fjäderäggs fågelstation
Populationsutvecklingen hos nordliga lövsångare under 27 år – en analys av ringmärkningsdata
från Ånnsjön(15 min) – Thomas Holmberg, Ånnsjöns fågelstation
Har du fått några långvingade brunsiskor? – Magnus Hellström, Ottenby fågelstation
Diskussion (15 min)
 
10:00-10:30 Fika
 
10:30-12:00 Block 4 – Forskning
Etik och lagstiftning vid hantering av fåglar(30 min) – Lotta Berg, Hornborgasjöns fältstation
Att samla in rätt data (20 min) – Aron Edman, Ottenby fågelstation
Är det lönt att färgmärka vadarfåglar? (20 min) – Darius Stracevicius, Umedeltats fältstation
Diskussion (20 min)
 
12:00-13:00 Lunch
 
13:00-15:00 Diskussion och avslutning 
Presentation av fågelstationerna
Som en inledning till helgens agenda ska alla fågelstationer presentera sig själva på max 5 min under fredagskvällen. Tanken är att detta ska vara ett avslappnat sätt för alla att uppdatera sig om vad respektive fågelstation i allmänhet sysslar med när det kommer till övervakning, projekt etc. Alltså, syftet är inte att klämma in djupgående information om allt man gör, utan ska snarare vara till underlag för diskussion under resten av helgen. Presentationen kan göras ’på fri hand’ eller med max 8 slides. Om ni väljer att använda slides skicka dessa i så fall senast torsdagen den 17 mars. 
 
Föredragshållare
Ni som kommer att hålla föredrag ber vi ta med er presentation på ett USB minne eller skicka via epost till frida.nilla.johnsson@gmail.com. Vi vill väldigt gärna ha er presentation senast 2 timmar innan er presentation.  
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR