Fågelrapportering

 

Fågelrapportering har en lång tradition inom svensk ornitologi. Man kan med fog säga att Sverige har varit ett förgrundsland inom detta område. Vårt svenska system bygger på att var och en som är ute i fält rapporterar vad han eller hon ser. Dessa rapporter dataläggs, bearbetas och sammanställs sedan av en regional rapportkommitté (Rrk). Vissa ovanligare arter behandlas av en, för landet, gemensam raritetskommitté (Rk). Uppgifterna publiceras senare i diverse regionala rapporter samt i SOF:s bok Fågelåret. 

All fågelrapportering sker numera digitalt via Artportalen.

 

 
E-postadresser till regionala rapportkommittér (Rrk)

Rrk Blekinge

Fredrik Lennartsson
Epost

 

Rrk Bohuslän

Lars Viktorsson
Epost

 

Rrk Dalarna

Urban Grenmyr
Epost

 

Rrk Dalsland

Göran Cederholm

Epost 

 

Rrk Gotland

Björn Lilja 
Epost

 

Rrk Gästrikland

Johan.Sodercrantz 
Epost

 

Rrk Göteborg

Johan Svedholm

E-post

 

Rrk Halland

Ulf Löfås
Epost

 

Rrk Hälsingland

Mats Axbrink
Epost

 

Rrk Härjedalen

Göran Storensten
 

 

Rrk Jämtland 

Johan Råghall
Epost

 

Rrk Jönköping

Mats Alderus 
Epost

 

Rrk Kronoberg

Ronny Johansson
Epost

 

Rrk Medelpad

Ingemar Marklund

 

Rrk Norrbotten

Andreas Livbom
 

 

Rrk Närke

Lage Johnson
Epost

 

Rrk Skåne

Greg McIvor
Epost

 

Rrk Östra Småland

Calle Ljungberg
Epost

 

Rrk Stockholm 
Thomas Strid

 

 

Rrk Södra Lappland

Håkan Rune 
Epost

 

Rrk Sörmland

Håkan Lernefalk 
Epost

 

Rrk Uppland

Anders Eriksson
Epost

 

Rrk Värmland

Magnus Köpman
Epost

 

Rrk Västerbotten
Micael Jonsson
Epost

 

Rrk Västergötland

Musse Björklund
Epost

 

Rrk Västmanland

ThomasPettersson 
Epost

 

Rrk Ångermanland

Kurt Holmqvist 
Epost

 

Rrk Östergötland

Kjell Carlsson
Epost

 

Rrk Öland

Anders Waldenström

 

 
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR