Vindkraftnyheter

Smøla vindkraftpark, Norge. Foto: Daniel Bengtsson
Nedan visas de senaste vindkraftrelaterade nyheterna från BirdLife Sverige.

2017-08-16

Vindkraftverk hämmar vegetationstillväxt

Vindkraftsproducerad el medför i flera avseenden jämförelsevis liten negativ påverkan på naturmiljön, i synnerhet när verken väl är i drift. För fågellivets del utgörs påverkan främst av kollisionsdöd samt undanträngningseffekter/habitatförlust. Till den senare kategorin hör bland annat att vegetati...

Läs mer

2017-08-11

Vadare försvunna från vindkraftpark

Det påtalas ofta att effekter sällan kan utläsas av kontrollprogram som upprättas efter etablering av vindkraft. Det kan bl.a. bero på naturliga variationer i de (fågel-)bestånd som undersöks samt att synbara förändringar ibland uppstår med avsevärd fördröjning – eller så klart att vindkraftverken ...

Läs mer

2017-06-14

Stopp för vindkraftplanerna på Gotland?

För vindkraftbranschen var det en chock när Svenska kraftnät gav beskedet att lägga ner planerna på att anlägga en ny kabel mellan Gotland och fastlandet. För kungsörnsstammen och de som jobbar för skyddet av den var det mer av en lättnad. Ska man tro opinionen, bl.a. återgiven i detta referat frå...

Läs mer

2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

För ett år sedan togs 13 vindkraftverk i bruk vid Rögle/Västraby i nordvästra Skåne. BirdLife Sveriges regionalförening, Skånes Ornitologiska Förening (SkOF), samt Kullabygdens Ornitologiska Förening (KOF) protesterade under den juridiska processen, då risken för att fåglar skulle förolyckas tonades...

Läs mer

2017-02-03

Stor utbyggnad av vindkraft planeras på Gotland

Gotland producerar vid goda vindförhållanden i dagsläget mer el än vad som går åt på ön. Svenska kraftnät har emellertid nyligen kommit in med en ansökan om att bygga en ny växelströmsförbiindelse till fastlandet och då finns möjlighet för ytterligare 100 – 150 vindkraftverk. Det kan dock leda ...

Läs mer

2017-01-16 Insändare angående vindkraftverken vid Albrunna på Öland Läs mer

2017-01-04 Tjäder vs. vindkraft Läs mer

2017-01-04 Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker Läs mer

2016-12-27 Havsörn kluven av vindkraftverk Läs mer

2016-12-21 Blekinge Offshore läggs ner Läs mer

2016-12-20 Inga fler vindkraftverk på södra Öland Läs mer

2016-12-12 Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen Läs mer

2016-11-23 Ingen vindkraft i Marviken Läs mer

2016-10-17 BirdLife Sverige och dess medlemmar är viktiga för vindkraftsbeslut Läs mer

2016-08-25 Havsörn vs. vindkraft på Gotland - igen! Läs mer

2016-07-08 Ingen vindkraft på Nordbillingen mellan Hornborgasjön och Östen Läs mer

2016-07-08 Strategi för kungsörn och vindkraft Läs mer

2016-07-07 Nya intressanta domar som värnar örnarnas rättigheter gentemot vindkraftsexploatering Läs mer

2015-09-12 System som minskar fågelkollisioner med vindkraftverk Läs mer

2015-07-27 Bergvik skog anmält för artskyddsbrott Läs mer

2015-07-07 Naturvårdsverkets mening om hur artskyddsförordningen ska tolkas Läs mer

2015-07-06 Vindkraftsproduktionen slår nya rekord Läs mer

2015-07-05 Vindkraftverk utan turbinblad Läs mer

2015-06-05 Är vindkraftsutbyggnaden på väg att avstanna? Läs mer

2015-04-24 Länsstyrelsen i Kalmar län beviljar tillstånd för vindkraftverk vid Albrunna på södra Öland Läs mer

2015-04-18 Ny sammanställning av hur landbaserad vindkraft påverkar biodiversiteten Läs mer

2015-04-17  Ny forskning föreslår 5 km skyddszon runt örnbon Läs mer

2015-04-16 Lättare bygga vindkraftparker i norr? Läs mer

2015-03-28 Mark- och miljööverdomstolen bibehåller rättspraxis i fråga om starkt skydd för havsörn och fiskgjuse Läs mer

2015-03-25 Inventeringsunderlag måste uppfylla kunskapskravet Läs mer

2015-03-18 Fåglarna förlorade striden om vindkraft på Bottorpsslätten Läs mer

2015-03-15 Planer på 125 vindkraftverk reduceras till 0 Läs mer

2015-02-17 Tolkning av artskyddsförordningen prövad av Mark- och miljööverdomstolen Läs mer

2014-12-18 Mark- och miljödomstolen säger nej till nytt vindkraftverk i Kvismaredalen Läs mer

2014-11-11 Havsörnar stoppar vindkraftsanläggning i Östergötland Läs mer

2014-08-29 Vindkraftsbolag vill urholka artskyddsförordningen Läs mer

2014-04-22 Mark- och miljööverdomstolen befäster kugsörnens betydelse vid lokalisering av vindkraft Läs mer

2014-03-05 Mark- och miljödomstolen säger nej till vindkraft på Bottorpslätten söder om Kalmar Läs mer

2014-03-02 Nej till vindkraft på Stora Middelgrund i Kattegatt Läs mer

2014-02-08 SOF - BirdLife Sverige - överklagar beslut om vindkraftpark vid Albrunna på Öland Läs mer

2014-02-07 Mer undersökningar krävs i Kattegatt Läs mer

2013-12-21 Vindkraft och fåglar: en uppdaterad analys av effekterna av vindkraft på fåglar samt vägledning angående integrerad planering och studier av påverkan Läs mer

2013-12-19 Vindkraft dödar 100 000-tals fåglar i USA Läs mer

2013-12-07 Klartecken för vindkraft att döda örnar i USA Läs mer

2013-12-05 Ja till vindkraft vid Albrunna kalkbrott på södra Öland Läs mer

2013-12-03 Definitivt stopp för vindkraft inom Finngrundens Natura 2000-område Läs mer

2013-11-26 Amerikanskt vindbolag betalar miljonbelopp för dödade kungsörnar Läs mer

2013-11-19 HELCOM beslutar om rekommendationer för vindkraft till havs Läs mer

2013-11-15 Vindkraft skördar fler fågeloffer än man trott Läs mer

2013-11-07 Kungsörnsrapport från Vindval Läs mer

2013-11-06 Än en gång har kungsörnen vunnit över vindkraftsindustrin Läs mer

2013-11-05 Reviderat förslag om riksintresseområden för vindbruk Läs mer

2013-10-23 Vattenfall lägger ner vindkraftprojektet i Forsmark Läs mer

2013-09-19 Alfåglar stoppar stor vindkraftsanläggning Läs mer

2013-08-28 Fåglarna vann över vindkraften i Mark- och miljööverdomstolen Läs mer

 
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR