Referenser

Som ett led i SOF:s intention att förmedla och nå ut med information om vindkraftens effekter på fågelfaunan, kommer denna sida fortlöpande att uppdateras med relevanta dokument och artiklar i ämnet. Dessa är tänkta att privatpersoner, beslutsfattare, myndigheter, företag samt regionala och lokala fågelföreningar ska kunna hämta kunskap och inspiration ifrån. Tips om ny information, eller kommentarer och frågor om den befintliga, mottages också tacksamt! 

 

Notera att i stort sett inget material är direkt bundet till SOF och föreningen ansvarar således inte för innehållet.

 

För att ladda ner fullständiga dokument eller rapporter, klicka på rubrikerna som du finner via nedanstående länkar.

Svenska rapporter och arbeten

Dokument från BirdLife och dess partner-organisationer

Andra vägledande dokument

Internationella studier

 
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR