Vindkraft

Foto: P-G Bentz / Sturnus

Vindkraftutvecklingen engagerar många och mycket har redan skrivits om denna relativt unga industriella energikälla, både i vetenskapliga skrifter och i dagspress. Meningarna går ofta starkt isär och kanske finns det ingen annan energikälla som bemöts så olika och har så olika påverkan, beroende på var den placeras.

 

Vid illa vald placering av vindkraftparker kan fåglar drabbas hårt av kollisioner, vilket leder till ökad mortalitet. Detta visas tydligt av undersökningar från exempelvis Smøla i Norge (havsörn), Altamont Pass i Kalifornien (främst kungsörn och andra rovfåglar) samt Navarra och Tarifa i Spanien (främst gåsgam och tornfalk). Utan hänsyn skulle också ovärderliga häckplatsområden kunna gå förlorade. Men det finns också studier som pekar på att vindkraftparker kan ha mycket liten inverkan på såväl fågelliv som andra naturvärden, bara placeringen valts med omsorg och försiktighet. Det är till sådana platser vindkraftindustrin måste lokaliseras.

 

BirdLife Sveriges egen policy om vindkraft nås i undermenyn till höger.

 

Daniel Bengtsson, fågelskyddssekreterare inom BirdLife Sverige, är föreningens kontaktperson i vindkraftsfrågor.

E-post: daniel.bengtsson@birdlife.se

Mobil: 070 515 45 33 Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR