Våtare strandängare

Rödspov. Foto: Patrik Olofsson/N
För de flesta strandängshäckande vadare i södra Sverige går det ganska dåligt, med minskande populationer som resutat. Mot bakgrund av den besvärliga situation, som framför allt beror på minskad hävd och utdikningar, är syftet med detta projekt att förbättra förutsättningarna. Främst handlar det om att återskapa små strandnära våtmarker med enkla metoder och små resurser. Projektet är ett samarbete mellan BirdLife Sverige, Sportfiskarna och Länsstyrelsen. Det övergripande målet är att det ska bli fler rödspovar, brushanar, kärrsnäppor och andra strandängsvadare. Åtgärdsprogrammen utgör basen för denna målsättning, men extra resurser krävs för att tillräckligt många åtgärder ska bli genomförda.
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR