Standardrevision FSC 2016-17

Vart femte år sker en större översyn av den nationella standard som vi har i Sverige. En sådan revision pågår nu. Det är standardkommittén som på styrelsens uppdrag tar fram förslag till ny standard. I både styrelsen och standardkommitté ingår representanter för de tre kamrarna, ekonomi, social och miljö. Ett första förslag presenterades i september och finns att läsa här: https://se.fsc.org/se-se/standarder/revision-av-skogsbruksstandarden. Detta förslag har under hösten varit ute på remiss, eller konsultation som det heter inom FSC. Även vi har svarat på remissen, vårt svar finns här:
Filen SOF-BirdLife remissvar 2016-11-24
Filen SOF-BirdLife kommentarsmall
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR