Praktiskt fågelskydd i skogen

Praktiskt fågelskydd i skogen kan handla om många olika saker. Allt från uppsättning av holkar till beskrivning av olika skogsbruksmetoder kan påverka fågelfaunan. Denna sida skall dock fokusera på det senare och vi ska försöka beskriva hur ett hållbart skogsbruk kan ske i samarbete med ett framgångsrikt fågelskydd ur några olika aspekter.


Har du ideer kring rubriker, eller vill bidra med text och ideer kontakta christer.johansson@birdlife.se  

Preliminära rubriker som planeras är: 

- Spara lövrika biotoper!
- Är hyggesfritt lösningen?

- Mindre förröjning i skogen!
- Varför kantzoner?
- Skapa mer död ved!
- Blandskog eller monokultur?
- Brand ger liv!
- Skogsbruk utanför häckningstid
- Habitatmodellering, vad är det?
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR