Nyheter kring artskyddet i skogen

Skog.  Foto: Christer Johansson

2018-02-19 Om att rapportera artfynd eller inte på artportalen
Det har länge förekommit en debatt kring om man bör rapportera skyddsvärda arter eller inte, om uppgifterna kan komma att lämnas ut av myndigheterna och det därmed finns risk för spridning av skyddade uppgifter. Här beskrivs nyttan med att rapportera arter och varför rapporteringen under häckningstid bör ske med häckningskriterier samt varför rapporteringen bör vara så exakt som möjligt. 
Läs hela artikeln här

2016-06-28 Svaga vägledningar lyfter inte artskyddet
Vägledningarna över de 64 prioriterade fågelarterna i skogsbruket är nu klara och publicerade på skogsstyrelsens hemsida. Det tog lång tid, drygt två månader längre än planerat. Resultatet är inte särskilt imponerande, eftersom man för flera arter valt att lägga ribban på marken. Arter som har regional och/eller nationell tveksam status kommer inte att gynnas av den hänsyn som krävs i dessa vägledningar. Det gäller huvudsakligen följande arter: Tjäder, järpe, mindre hackspett, tretåig hackspett, kungsfågel, svartmes, entita, talltita och lappmes
Läs artikeln här


Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR