Artskyddet i skogen

Kungsörn.  Foto: PGB  P-G Bentz/sturnus.se
SOF-Birdlife har under 2015 och 2016 varit mycket aktiva i arbetet med projektet artskydd i skogen. Projektet handlar om hur Artskyddsförordningen skall tillämpas av myndigheterna Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.  Artskyddsförordningen infördes i skogsbruket i mars 2014 men hur tillämpningen skall ske har varit oklart. SOF-Birdlife har ingått i referensgruppen och har gett förslag och varit remissinstans till de nya riktlinjerna. Föreningen har även varit mycket aktiv när det gäller de artvisa vägledningar som skall gälla för de 64 prioriterade fågelarterna. De artvisa vägledningarna har skrivits av personal från ArtDatabanken och SOF-Birdlife har lämnat synpunkter på dessa.
 
Sammanlagt har 41 personer bidragit med synpunkter till SOF-Birdlifes remissvar på de artvisa vägledningarna, vilket vi är otroligt glada över. Många av dessa tillhör landets främsta kännare av aktuella arter, vilket gör att vi är väldigt nöjda med kvaliteten på våra förslag till ändringar. Synpunkterna har legat till grund för de förslag till ändringar vi har lämnat på ArtDatabankens ursprungliga versioner av vägledningarna. SOF-Birdlifes förslag till vägledningar hittar du i fliken till höger. Där hittar du även våra kommentarer över de officiella versionerna av vägledningarna och länkar till dessa på Skogsstyrelsens hemsida. 
 
Här finns vårt remissvar på  ”Gemensamma riktlinjer för handläggning av Artskyddsärenden i skogsbruket ”  samt vår syn på hur artskyddet i skogen bör utvecklas framöver, samt varför man bör rapportera exakt i artportalen för artskyddets skull.

De av myndigheterna nyligen beslutade ”Gemensamma riktlinjer för handläggning av Artskyddsärenden i skogsbruket ” hittar du här.

 
 
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR