Skogen


En bild över två olika skogslandskap. Till vänster en tät och enskiktad virkesproducerande granskog, till höger en luckig och flerskiktad blandskog, som producerar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Skogen till höger är avverkningsanmäld och kommer sannolikt att omformas till mer virkesproducerande granskog. Vad händer då med den biologiska mångfalden?   
Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige, jobbar aktivt med skogsfrågor i flera olika sammanhang. Vi är för närvarande engagerade i tre nationella sammanhang i skogsfrågor. 
 
I det nationella skogsprogrammet är föreningen representerad i ”Arbetsgrupp 2 - Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser”. SOF-Birdlife ingår som en organisation i regeringens pågående arbete med att ta fram ett nationellt skogsprogram. Arbetsgruppen som är en av fyra har i uppgift att ta fram underlagsrapporter till regeringens fortsatta arbete med ett nationellt skogsprogrammet. Mer finns att läsa här.
 
I projektet ”Artskydd i skogen” har SOF-Birdlife varit mycket aktiva med att öka miljöhänsynen för skogens fågelarter. Projektet handlar om hur Artskyddsförordningen skall tillämpas av myndigheterna Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen och vilken miljöhänsyn som skall tas för 64 prioriterade fågelarter.  Läs mer om föreningens arbete med artskyddet i skogen.
 
I Svenska FSC arbetar SOF-Birdlife för ett ansvarsfullt skogsbruk. Föreningen driver frågor om bruk av skiktade skogar, större inslag av lövträd, avveckling av kemikalier i skogsbruket, ökad miljöhänsyn och aktiva naturvårdsåtgärder för att berika skogsfågelfaunan. Läs mer om föreningens arbete i FSC.


 
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR