Artfaktablad

Nedan hittar du artfaktablad för några arter som förväntas hittas i Svensk jordbruksmiljö. Klicka på länken för att ladda ner PDF. 

Tornfalk

Rapphöna

Vaktel

Kornknarr

Tofsvipa

Storspov

Sånglärka 

Hussvala

Ladusvala

Ängspiplärka

Gulärla

Buskskvätta

Stenskvätta

Törnskata 

Stare

Gråsparv

Pilfink

Hämpling

Gulsparv

Ortolansparv 

 
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR