Inventeringar i SOF-BirdLifes regi

Brun kärrhök, hane. Riksinventeringsart 2010. Foto: Bosse Carlsson
Riksinventeringen som bedrivits av SOF–BirdLife sedan 1969 (1957) har från och med 2015 blivit ersatt av Sjöfågeltaxeringen – som fokuserar på arter som häckar i sjöar, våtmarker och längs kusterna. Det finns två huvudanledningar till detta:
 
1)   det är svårt att administrera en årlig inventering av enskilda arter, särskilt eftersom de flesta kräver olika inventeringmetoder och den geografiska spridningen är ofta ojämn, vilket gör det svårt att tolka resultaten.

2)   befintlig, rikstäckande inventering har dålig täckning för just de arter som häckar i sjöar och våtmarker.

Den nya inventeringen - Sjöfågeltaxeringen - har en tydlig metod som är enkel att repetera från år till år. Mer information kan om Sjöfågeltaxeringen hittar ni här
 
 
 


 

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR