SOF:s BirdLife-projekt

Nigeria

Hand i hand med den verksamhet Ottenby fågelstation bedriver i Nigeria (olika forskningsprojekt, främst avseende flyttfåglar) har också BirdLife Sverige svarat för parallella projekt i landet. Dessa projekt har haft inriktning mot utbildning och naturvård/fågelskydd, men de har ibland också varit mer forskningsinriktade (t.ex. studier av klippamarant). Exempel på den mer allmänna verksamheten är stöd till en plantskola för skogsplantering (för fruktträd och på sikt ved), bidrag till utbildning av nationalparksvakter, studier av småviltjaktens inverkan samt ”mulle-skola” för barn. 

Läs tillexempel mer om The Nigerian Bird Atlas Project här!

Malta

I flera decennier har SOF haft ett mycket stort engagemang i försöken att stoppa och få bort fångst och jakt av småfåglar runt Medelhavet. Främst har SOF:s stöd gått till olika aktioner på Malta. Det skedde senast 2010, då SOF delfinansierade en tjänst hos BirdLife Malta med fokus på att bekämpa småfågelfångsten. Andra SOF-projekt i regionen har i huvudsak varit stöd till liknande aktiviteter i Italien och på Cypern. 

Östeuropa

Under 1990-talet senare hälft och i början av 2000-talet var SOF starkt involverade i uppbyggandet av den nationella organisationen i Lettland. Stödet till LOB, Lettlands Ornitologiska Förening, bestod i såväl ekonomisk stöttning som utbildning och ett system av fadderföreningar. Centralt i samverkan var att etablera en bas av regionala föreningar som grund för den nationella organisationen. Ett liknande, mångårigt projekt bedrivs för närvarande i Vitryssland. Också där handlar samverkan primärt om att stärka organisationen. Arbetet i Vitryssland bedrivs med stöd från SIDA (Forum Syd). I Vitryssland ingår också stöd till en nyetablerad fältstation vid floden Pripjat.


 

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR