BirdLife Europa

I Europa sker mycket av BirdLifes fågelskyddsarbete med fokus på EU:s naturvård. Centralt för det arbetet är EU:s s.k. Fågeldirektiv. BirdLife-arbetet leds mot denna bakgrund från ett kansli i Bryssel. På Brysselkontoret arbetar elva personer, där policyfrågor, klimat, jordbruk och marina ärenden är centrala arbetsområden. I flera ärenden samverkas med personal på BirdLifes huvudkontor i Cambridge i Storbritannien.

                     

Nyligen anslöts flera Centralasiatiska nationer till Europa-delen av BirdLife (t.ex. Kazakhstan och Uzbekistan). Bedömningen är att organisationsutveckling såväl som fågelskydd på så sätt kommer i ett naturligare sammanhang, då centrala politiska kontakter i den här delen av världen idag tycks riktade mot Europa och EU.

                     

Arbetet i BirdLife-Europa leds av en styrelse som utses av partner-organisationerna. SOF-BirdLife medverkar och har medverkat i såväl styrelse som olika arbetsgrupper. SOF-BirdLife bidrar också ekonomisk till BirdLifes fågelskyddsarbete.

              

Inom det europeiska BirdLife-arbetet sker samverkan och stöd mellan många av organisationerna. SOF-BirdLife samverkar och arbetat med främst BirdLife-partners i Östeuropa, vid Medelhavet samt i Nigeria i Afrika. 


 

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR