Rapportera artskyddsbrott!

Foto Jan-Eric Hägerroth
 
 

Misstänker du artskyddsbrott?


Om det handlar om ett pågående brott: 
Ring 112 direkt och fråga efter polisen. Beskriv händelsen så bra du kan och begär att NOA i Stockholm kopplas in. Begär också ett diarienummer på din anmälan.
 
Konfrontera inte en misstänkt själv eftersom personen kan reagera aggressivt.

Om det handlar om misstanke om brott eller ett brott som är avslutat:
Ring till Utredningssektionen för den nybildade enheten/gruppen för Artskydds- och kulturarvsbrott inom Polisens Nationella Operativa Avdelning, NOA, (ungefär tidigare rikskrim). telefonnummer 010-564 14 88. Du kan vända dig direkt till ansvarig chef Filippo Bassini (073-4256060)
Alternativt om du inte får svar (helg eller nattetid) ring 114 14 till den regionala polisenheten och rapportera. Om du gör det be dem kontakta NOA och begär även här ett diarienummer på din anmälan.

Du kan också rådgöra med Thomas Birkö 070 - 397 81 52 eller Jan-Eric Hägerroth 070 - 672 39 73 inom SOF-BirdLife om du kommer på något som du misstänker kan vara ett artskyddsbrott. 
  
Vad är ett artskyddsbrott?
Ett artskyddsbrott och jaktbrott är varje typ av brott som strider mot den svenska lagstiftningen.
 
I Sverige är det förbjudet att:
  • Döda, skada eller ta vildlevande fåglar. (Alla vilda fåglar är fridlysta om de inte finns reglerade jakttider för dem i jakttidtabellen). 
  • Förfölja eller skada fåglar genom förgiftning, användande av fällor, jakt med skjutvapen (även luftgevär) m.m. eller för stöld av ungar. 
  • Stjäla, samla, förstöra eller handla med vilda fåglars ägg. 
  • Förstöra eller störa bebodda bon av vilda fåglar vid boet vid t.ex. fotografering. 
Undantag från ovan regleras i Jaktlagen och Jaktförordningen.
 
Lagstiftning som reglerar artskyddsbrott
I Sverige regleras artskyddsbrott i miljöbalken och artskyddsförordningen.Exempel på artskyddsbrott är illegal handel med hotade arter, olaga jakt, äggsamling, störning av arters bon etc. Regler finns även i jaktlagstiftningen om jaktbrott och jakthäleri (43 och 46 §§ jaktlagen).
Handel med vissa utrotningshotade vilda djur och växter regleras i Washington-konventionen, i dagligt tal benämns den som CITES-konventionen. (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Inom EU styrs artskyddsbrotten i första hand av Rådets förordning (EG) 338/97. 
 
Ung havsörn. Foto Jan-Eric Hägerroth
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR