Om skräntärnan

Foto: Ulrik Lötberg.
Ringmärkningen har visat att skräntärnorna kan bli mycket gamla > 30 år och att de börjar häcka första gångerna när de är 3-5 år gamla. Den stora tärnan har för vana att antingen häcka i kolonier eller i enstaka par på steniga eller sandiga skär i skärgårdar eller längs kuster från Skåne till Norrbotten.

Kolonierna finns i områden med god tillgång på bytesfisk och har funnits sedan lång tid tillbaka. De är numera bara tio stycken. Totalt beräknas det häckande svenska beståndet till omkring 600 par år 2011. Under 1970-talet var den svenska populationen 1000 par, det är en minsking med nästan hälften på 30-40 år. Majoriteten av kolonierna ligger inom fågelskyddsområden, men ett antal - bl.a. Sveriges näst största koloni - ligger utanför. Det är av största vikt för artens fortlevnad arten att kolonierna fungerar över tiden och producerar många flygga ungar.
 
 
 
 
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR