Projekt skräntärna

Foto: Ulrik Lötberg.
Skräntärnan, världens största tärna, började uppmärksammas särskilt av Sveriges Ornitologiska Förening under 2012. Det är en sällsynt fågel som i Europa bara häckar i två områden, det ena i Östersjön och det andra i Svarta havet. Båda populationerna är långflyttare med huvudsakliga övervintringsområdet i inre Västafrika (Nigerdeltat i Mali). Detta har bekräftats genom resultat från kontinuerliga ringmärkningar under många årtionden. Modern teknik kan avslöja mycket nytt om skräntärnans flyttning och häckningsbiologi. Därför startar under 2012 i samarbete med Lunds Universitet ett projekt med radiosändarmärkning av gamla fåglar. 
 
Skräntärnan hänförs till kategorin Sårbar (VU) på den svenska rödlistan. Skräntärnan är så ovanlig så Naturvårdsverket finansierade ett åtgärdsprogram (ÅGP) för arten under perioden 2007-2011. Detta har fortlöpt och nu är projektet inne på sin tredje period som löper fram till 2021. Inledningsvis inriktades åtgärder mot minken och bekämpning inleddes för att hålla kolonierna minkfria under den känsliga häckningstiden. Detta är grunden för skyddet av skräntärnan. Ett fortsatt samarbete mellan Länsstyrelserna, markägare, ideella naturvården och jägare är en förutsättning för att arten ska kunna finnas kvar på sikt i Sverige.
Ulrik Lötberg, projekt skräntärna. 
 

Skänk ett bidrag via vårt 90-konto
 

Använd plusgiro 90 05 65-3 eller bankgiro 900-5653 (märk din gåva med ”Projekt Skräntärna”).
Det går också bra att bidra via Swish: Swisha till nummer 123-900 56 53

 
 
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR