Projekt- och ledningsgrupp

Kontaktperson, sammankallande och rapportmottagare:
Mats Eriksson, Tommeredsvägen 23, 437 92 Lindome;
tel. 031-94 87 91,070-609 94 33, e-post eriksson.tommered@telia.com.
 
Representant för styrelsen för BirdLife Sverige:
Lotta Berg, tel. 0708-81 28 14, e-post lottacberg@yahoo.com
 
Övriga personer:
Börje Dahlén, tel. 070-22 68 331, e-post borje.dahlen@telia.com
Henrick Blank, tel. 070-304 10 11, e-post henrick.blank@yahoo.se
Leif Carlsson, tel. 016-51 41 81, 070-241 29 32, e-post mihack11@gmail.com
Peter Lindberg, tel. 070-209 23 15, e-post peter.lindberg@bioenv.gu.se
Uno Skog, tel. 023-100 48,uno.skog@gmail.com
 
 
 
 
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR