Rapporteringsinformation

Storlomssyskon. Foto Leif Flydén
 
 
En viktig del av arbetet inom Projekt Lom är uppföljningen av häckningsresultaten hos storlom och smålom. Arbetet sker helt på frivillig och ideell basis, och alla uppgifter välkomnas. Observera att "negativ " information, t.ex. att häckningen misslyckats, att ett lompar vistats stadigvarande i en sjö utan att häcka eller att lommar överhuvudtaget inte setts i sjön, är precis lika värdefull som "positiva" resultat om lyckade häckningar.
 
Efter häckningssäsongens slut, och senast 1 november, skickas rapporterna till Mats Eriksson, Tommeredsvägen 23, 437 92 Lindome eller till e-post eriksson.tommered@telia.com. Använd blanketterna för smålom respektive storlom. Tag gärna del av rapporthandledningen.
*
Du kan också rapportera via ARTPORTALEN  - hur detta bör gå till kan du också läsa i rapporthandledningen
 
Du är välkommen att kontakta Mats Eriksson (tel 031-94 87 91, mobil 070-609 94 33, eriksson.tommered@telia.com) om frågor om inventeringarna.
 
Du kan skriva ut rapporthandledning och rapportblanketter i Word(pdf)-format från nedanstående länkar:

Rapporthandledning
Blankett storlom
Blankett smålom
 
 
Smålomssyskon. Foto Leif Strandberg
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR