Artfaktablad storlom
Lyssna på storlom!     

Fler inspelningar från Xeno-canto.
Artfaktablad smålom
Lyssna på smålom!    

Fler inspelningar från Xeno-canto.
__________________________________________________________________________________________________
Bilderna på lommarna hämtade från Lars Jonssons fina bok "Lommar".
Ett tack till författaren som välvilligt ställt bilderna till förfogande.
 
Här är fler länkar med information om fågelskydd, status och trender hos bl.a. lommarna
Artfaktainformation från ArtDatabanken, https://artfakta.artdatabanken.se/, med länkar direkt till
storlom, https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/100062,
smålom, https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/100063,
svartnäbbad islom, https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/233142 och vitnäbbad islom, https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/233143.

BirdLife Internationals och IUCN:s rödlistebedömningar för Europas fågelarter,
http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/european-red-list-birds-0 och http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/erlob/EuropeanRedListOfBirds_June2015.pdf för mer detaljerad information.
Detaljdata återfinns via http://www.iucnredlist.org/details/22697834/1 för storlom,
http://www.iucnredlist.org/details/22697829/1 för smålom,
http://www.iucnredlist.org/details/22697842/1 för svartnäbbad islom
och http://www.iucnredlist.org/details/22697847/1 för vitnäbbad islom.

EU-kommissionens rapportering om populationsnivåer och trender hos Europas fågelarter, i linje med artikel 12 i Fågeldirektivet,
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_birds/index_en.htm. Direktlänkar med data för perioden 2008-2012 för storlom, http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A689, smålom http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A001-A och http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A001-B, svartnäbbad islom http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A003 och vitnäbbad islom http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A502.

Wetland Internationals skattningar av världspopulationer, http://wpe.wetlands.org/, med artvisa länkar för storlom, http://wpe.wetlands.org/search?offset=1&form%5Bspecies%5D=Gavia+arctica&form%5Bpopulation%5D=&form%5Bpublication%5D=5,
smålom http://wpe.wetlands.org/search?form%5Bspecies%5D=Gavia+stellata&form%5Bpopulation%5D=&form%5Bpublication%5D=5,
svartnäbbad islom http://wpe.wetlands.org/search?form%5Bspecies%5D=Gavia+immer&form%5Bpopulation%5D=&form%5Bpublication%5D=5
och vitnäbbad islom http://wpe.wetlands.org/search?form%5Bspecies%5D=Gavia+adamsii&form%5Bpopulation%5D=&form%5Bpublication%5D=5

Helsingsforskommissionens (HELCOM) rödlistebedömningar för arter i Östersjön; http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/red-list-of-species och http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/red-list-of-species/red-list-of-birds vad gäller fåglar. Detaljinformation för storlom, http://www.helcom.fi/Red%20List%20Species%20Information%20Sheet/HELCOM%20Red%20List%20Gavia%20arctica%20(wintering%20population).pdf och smålom http://www.helcom.fi/Red%20List%20Species%20Information%20Sheet/HELCOM%20Red%20List%20Gavia%20stellata%20(wintering%20population).pdf.
 
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR