Årliga inventeringsrapporter

Varje år görs en bedömning av storlommens och smålommens häckningsutfall, baserad på en sammanvägd bedömning av resultaten från starten av Projekt LOM 1994 och framåt, och uppdaterad med hänsyn till utfallet under det senaste året. De årliga sammanställningarna finns tillgängliga som pdf-filer.
 
Dessutom publiceras med några års mellanrum en sammanställning i ”Fågelåret”. Den senaste sammanställningen som avser 20-årsperioden 1994-2013 kan hämtas hem via http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/artprojekt/projekt-lom/artiklar/.
 
För frågor och information om inventeringarna och uppföljningen av de två lomarternas häckningsutfall är du välkommen att kontakta Mats Eriksson; tel. 031-94 87 91 eller 070-609 94 33, e-post eriksson.tommered@telia.com.
Rapport 2001
Rapport 2002
Rapport 2003
Rapport 2004
Rapport 2005
Rapport 2006
Rapport 2007
Rapport 2008
Rapport 2009
Rapport 2010
Rapport 2011
Rapport 2012
Rapport 2013
Rapport 2014
Rapport 2015
Rapport 2016
Rapport 2017

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR