Aktuellt

Efter att under flera år ha arbetat som en fristående ideell förening är Projekt LOM sedan maj 2016 en arbetsgrupp inom Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige. Förändringen kommer inte att påverka det fortsatta arbetet inom Projekt LOM, där de årliga uppföljningarna av storlommens och smålommens häckningsutfall sedan drygt 20 år har utgjort kärnan i verksamheten.
 

Arbetsgruppen leds av en ledningsgrupp med Mats Eriksson (eriksson.tommered@telia.com, tel. 031-94 87 91 eller 070-609 94 33) som kontaktperson. Naturligtvis är du välkommen att höra av dig för mer information.
 

En viktig formell förändring är att Projekt LOM:s plusgirokonto inte längre kan användas. I fortsättningen gäller Sveriges Ornitologiska Förenings plusgiro 19 94 99-5. Vid inbetalningar av exempelvis årsavgifter eller gåvor, ange ”Projekt LOM” och vad betalningen avser samt namn och adress.


Sist men viktigast - alla hälsas VÄLKOMNA till ”nygamla” Projekt LOM och ett fortsatt arbete för två fågelarter för vilka vi har ett internationellt ansvar!

 
 
Foto: Christer Brostam
Foto: Christer Brostam
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR