Fågelfestivalen

För drygt 20 år sedan gav Sveriges Ornitologiska Förening och Mark Levengood ut skivan It´s in the Air. Det var en CD innehållande en berättelse och en massa fågelsång. Vi hade lagt en grund genom att plocka fram både seriösa och kuriösa fakta om våra fåglar. Utifrån denna grund vävde Mark på sitt alldeles speciella vis en berättelse om 23 av våra fåglar.
 
Skivan It´s in the Air är slut sedan länge, men den har varit mycket efterfrågad. Därför är det väldigt roligt att i samarbete med Mark Levengood och Naturskyddsföreningen kunna presentera materialet igen, nu med titeln Fågelfestivalen. Du kan lyssna på ljudspåren här eller på Fågelfestivalen i sin helhet på Spotify.
 
Foto B-G Bentz, Sturnus
Stare
Staren är en av de bästa imitatörerna i vår svenska fågelvärld. Den är en mästare på att härma både fåglar och andra ljud. Hör du en storspovsdrill eller ett billarm från grannens tak, är det säkert en stare som är full gång. Ju mer varierad sång, desto bättre är möjligheterna att locka en hona. 
 
Foto: Mikael Arinder, Skånska bilder
Koltrast
Koltrasten utsågs till Sveriges nationalfågel i en omröstning som BirdLife Sverige genomförde 2015. Den anses av många vara den fågel som sjunger allra vackrast, och det är dessutom en av de tidigaste sångfåglarna under våren. Idag är koltrasten en vanlig fågel i våra samhällen, men så har det inte alltid varit. 
Foto B-G Bentz, Sturnus
Ringduva
Detta är ännu en fågel som gjort som folk gör mest, det vill säga att den flyttat in till stan. Numera hör ringduvans femstaviga hoande till ljudbilden i de flesta av våra samhällen. Men det är inte enbart med rösten den markerar sitt område. 
Foto Mikael Arinder, Skånska bilder
Större hackspett
En hackspett sjunger inte för att locka en hona – den slår istället en trumvirvel. På våren söker hannarna upp trädgrenar eller annat med bra resonans. Där slår de med näbben en kort men ljudlig trumvirvel. Den varar en knapp sekund och innehåller mellan 10 och 20 slag.Write text here...
Foto Mikael Arinder, Skånska bilder
Bofink
Bofinken är Sveriges näst vanligaste fågel. Den finns i nästan alla skogsmiljöer samt i parker och större trädgårdar. Sången är stark och genomträngande och slutar nästan alltid med en liten knorr.
Foto Mikael Arinder, Skånska bilder
Grönsångare
När grönsångaren sjunger låter det som när ett mynt snurrar på en bordsskiva. Denna sångare hör hemma i bokskogar och andra högstammiga och öppna skogar. Grönsångaren hör till våra långflyttande fåglar och övervintrar i tropiska Afrika.
Foto John Larsen
Skogsduva
Till skillnad från ringduvan har skogsduvan stannat på landet. I områden med äldre lövskog och många hålträd kan man höra dess tvåstaviga sång som upprepas många gånger. Det låter som att den tjatar: ”gå då, gå då, gå då . . .” 
Foto P-G Bentz, Sturnus
Spillkråka
Många fågelnamn kan verka märkliga, men spillkråkan har inte fått sitt namn för att det blir en massa spill när den hackar efter hästmyror i gamla träd och stubbar. Inte heller är den någon kråka utan vår största hackspett. Namnet kommer snarare från ”spel” och syftar på att den låter mycket. 
Foto Ulrik Bruun
Nötskrika
Trots att nötskrikan är färggrann är den ofta svår att få syn på i skogen. Istället avslöjar den sig genom sitt skräniga läte. Men den är också ganska bra på att härma andra fåglar, bland annat låter den ibland som en ormvråk. Under hösten samlar den ekollon för att ha mat när tiderna blir tuffare under vintern.
Foto John Larsen
Taltrast
Med koltrasten sjunger fram sin fjöljtande melodi, pratar taltrasten fram sin strofer. Men precis som koltrasten är det mycket flöjtningar och klara toner, ofta upprepade några gånger i rad. Det är en skogsfågel som har en förkärlek för sniglar.
Foto P-G Bentz, Sturnus
Gulsparv
Ett-två-tre-fyr-fem-sex-sjuuuuuu, låter det när gulsparven sjunger, men det är inte alltid den räknar till sju. Den kan sluta tidigare men också hålla på längre. Men det är inte bara sången som lockar honorna, ju mera gult hannen har på huvud och bröst, desto bättre gillas han av honorna.
Foto Mikael Arinder, Skånska bilder
Rödvingetrast
Även fåglar har dialekter, och rödvingetrasten är ett av de bästa exemplen på detta. De som hör hemma i norra Sverige låter annorlunda än de som finns i Bergslagen. Alla har dock det gemensamt att de är röda under vingen och på kroppens sida.
Foto Mikael Arinder, Skånska bilder
Skrattmås
Kanske borde skrattmåsen kallas skränmås istället? Dess läte låter mera som skrän än skratt.  Med sitt bruna huvud är skrattmåsen lätt igenkännlig sommartid. Den häckar nästan alltid i kolonier, många par tillsammans.
Foto P-G Bentz, Sturnus
Sånglärka
Sånglärkan är en av vårens tidigaste budbärare. Den hänger stilla i luften och sjunger till synes outtröttligt. En gång i tiden tävlade Stockholms borgare om att skjuta årets första lärka och överlämna den till kungen på slottet. Idag är sånglärkan både fredad och älskad.
Foto P-G Bentz, Sturnus 
Ormvråk
Detta är utan konkurrens den rovfågel som folk ser mest. Ofta sitter den på en stolpe längs våra större vägar. Därifrån spanar den efter sorkar och möss i vägrenarnas gräs. Den hörs främst under våren, och lätet kan beskrivas som ett jamande.
Foto Mikael Arinder, Skånska bilder
Lövsångare
Vår allra talrikaste fågel med uppskattningsvis 13 miljoner par i landet. Dess sång är vacker och lite vemodig med sin fallande ramsa. Trots sin litenhet, den vägen bara 7–8 gram, flyttar alla våra lövsångare till tropiska Afrika under vintern
Foto P-G Bentz, Sturnus
Storspov
Storspoven är vårfågeln framför andra i stora delar av norra Sverige. Dess flöjtande och jublande spel väcker vårkänslor på samma vis som koltrasten längre söderut. Hos storspoven är det hannen som tar hand om ungarna. När äggen är kläckta drar honan söderut.
Foto P-G Bentz, Sturnus
Trana
Trandansen vid Hornborgasjön är ett begrepp, men faktum är att denna dans idag lockar många fler människor än tranor, drygt 100 000 besökare jämfört med runt 20 000 tranor! Det går bra för tranan i Sverige, och den häckar numera i så gott som hela landet.
Foto Mikael Arinder, Skånska bilder
Storlom
Storlommen finns i klara sjöar i hela landet. Med sitt ljudliga men ödesmättade och lite kusliga läte har storlommen förmått sätt fart på folks fantasi i alla tider. Den uppfattades dessutom förr som lite mystisk eftersom den kunde försvinna under vattnet i flera minuter.
Foto Mikael Arinder, Skånska bilder
Enkelbeckasin
Nej, det är ingen get som bräker i skyn, det är en enkelbeckasin. När den dyker genom luften spärrar den ut de båda yttersta stjärtpennorna, och vinddraget får dem att vibrera. Det är en våtmarksfågel som minskade i antal under 1900-talet då många våtmarker dikades ut.
Foto Lars Carlsson
Morkulla
Precis som storlommen ansågs morkullan förr vara lite mystik. Anledningen var nog främst dess nattliga vanor, och bland annat trodde man att den tjuvmjölkade kreatur som gick ute på bete. Hannarna spelflyger i skymning och gryning under vår och sommar och flyger då varv efter varv över skogen.
Foto Krister Carlsson
Kattuggla
Kattugglan är den vanligaste ugglan i södra och mellersta Sverige och den uggla som vi oftast hör. Förutom i naturen kan vi höra den i signaturen till radions vetenskapsprogram. Likt andra ugglor har den en fjäderdräkt som dämpar ljud – det blir alltså inget vingsus om en uggla. 
Foto Mikael Arinder, Skånska bilder
Näktergal
Kanske vill några hellre kalla denna fågel för näktergalningen eftersom den sjunger mycket starkt under vårens och försommarens nätter. Den hör hemma i ofta fuktiga och snåriga lövskogsdungar eller buskage. Vintern tillbringar näktergalen i Östafrika.
Fågelquiz
När du lyssnat på alla ljudspåren kan du testa dina fågelkunskaper i Marks frågesport. Vad vet du om fåglarna?

Testa dina kunskaper:

KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR